Helsingin päiväkodeissa tutkitaan sisäilmaa – Tavoitteena selvittää ilmanpuhdistuksen vaikutus sairastavuuteen

Covid-19 -pandemian aikana ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien rooli on noussut tärkeäksi kysymykseksi. Kuva: Pixabay

E3-hankkeessa alkaa laaja kaksivuotinen monialainen tutkimus, joka kattaa Helsingin kaupungin koko varhaiskasvatuksen. Neljään helsinkiläiseen päiväkotiin keskittyvien tutkimusten ydintarkoituksena on selvittää, voidaanko ilmanpuhdistamisella vähentää lasten ja aikuisten sairastumista kiertäviin ylähengitystieinfektioihin ja vatsatauteihin. Asetelma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata samassa sisätilassa merkittävän osan päivästä viettäviä samoja henkilöitä kahden vuoden ajan, kertoo E3 Pandemic Response tiedotteessaan.       

Leikki-ikäiset sairastavat keskimäärin kymmenestä kolmeentoista tarttuvaa infektiota vuodessa. Infektiot kestävät keskimäärin yhdestä kolmeen viikkoa. Ainakin osan infektioista oletetaan tarttuvan päivähoidosta. Infektiot aiheuttavat myös varhaiskasvatuksen henkilökunnan sairastumisia ja poissaoloja työstä erityisten epidemioiden aikana. Päiväkoti-infektioilla on siis kokonaisuudessaan suuri yhteiskunnallinen merkittävyys.

Tutkimuksessa kartoitetaan lasten ja työntekijöiden sairastavuutta kaikissa Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä. Tämän lisäksi neljään päiväkotiin toteutetaan ilmanpuhdistusinterventio, jonka toivotaan vähentävän tartuntoja päivähoidossa ja näin ollen lapsen kokonaissairastavuutta.

− Tartuntataudit ja infektiot haastavat todella paljon niin pikkulapsiperheitä kuin varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja aiheuttavat paljon sairaspoissaoloja. Olisi yhteiskunnallisesti merkittävää, että löytyisi keinoja vähentää päiväkodeissa tartuntatautitartuntoja, toteaa Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi tiedotteessa.

Monialaiseen tutkimukseen kuuluvat muiden muassa perheille toimitettavat helpot pikatestit, lasten, vanhempien ja henkilökunnan terveyskyselyt oireiden selvittämiseksi, spesifiset sisäilmaratkaisut, ilmanlaadun ja aerosolien mittaukset tiloissa sekä näiden kokonaisvaltainen analysointi.

Se sisältää lääketieteellistä tutkimusta kuten sairastavuuden mittaamista ja interventiopäiväkodeissa toteutettavaa biologisten virusnäytteiden keräystä sekä ihmisistä että ympäristöstä, rakennusteknisiä selvityksiä sekä laajoja aerosolitutkimuksia. Tutkimuksen aerosoliosuudessa keskitytään sisäilman puhdistamiseen ja sisäilman olosuhteiden mittaamiseen suorien ja epäsuorien indikaattorien löytämiseksi ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien tunnistamiseksi​​. Lisäksi päiväkotien sisäilman epäpuhtauksia suodatetaan hankkeen yritysosapuolten ilmanpuhdistusteknologioiden avulla.

Tutkimusaineistoa täydennetään rekisteritiedolla. Näytteet kerätään ja käsitellään tutkijoiden toimesta. Lisäksi päiväkotien sisäilman epäpuhtauksia suodatetaan hankkeen yritysosapuolten ilmanpuhdistusteknologioiden avulla.

Tutkimuksessa keskitytään sisäilman puhdistamiseen ja sisäilman olosuhteiden mittaamiseen suorien ja epäsuorien indikaattorien löytämiseksi ilmateitse leviävien taudinaiheuttajien tunnistamiseksi​​.

Tärkeitä lähtökohtia:

  • ylähengitystieinfektioiden ilmeneminen vähenee puhdistamalla hengitysilmaa taudinaiheuttajista
  • ilman puhdistus vähentää myös vatsatautien ilmenemistä
  • työntekijöiden sairastavuus ja sitä myöten poissaolot vähenevät
  • vanhempien töistä poissaolot johtuen lapsen/omasta sairastumisesta perheessä vähenevät.

Tutkimusta vetävät tutkijalääkäri Enni Sanmark Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ja talotekniikan teollisuusprofessori Piia Sormunen Tampereen yliopistosta. Mukana yhteistyössä on yrityksiä, jotka tuovat muun muassa diagnostiikkaa, ilmanvaihto- ja sensoritekniikkaa, tutkimustahoina Helsingin yliopistollinen sairaala (HUS), Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, VTT sekä Helsingin yliopisto. Päiväkotitutkimuksessa mukana ovat yrityksistä Granlund, Air0, Halton Group, Lifa Air, Alme Solutions, Inspector SEC (ISEC), SmartWatcher, Filterpak sekä Roche Diagnostics.

E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions on Business Finlandin ja mukana olevien yritysten rahoittama 2,5-vuotinen yhteiskehityshanke, jonka tavoite on tutkia virusten leviämisreittejä ja sitä, miten yhteiskunnan eri toiminnot voidaan pitää toimintakykyisinä pandemioista huolimatta.

Lue lisää

Katso kaikki