Helsingin Kuninkaantammeen uusi nelikerroksinen kerrostalo

Kohteen rakennuttajana toimii YIT Suomi Oy, ja Assemblin Oy vastaa kohteen LVIS-urakoista.

Kuninkaantammen asuinalue on muovaantunut vuosien varrella ilmastoviisaaksi kaupunginosaksi ja tulevaisuudessa Kuninkaantammesta löytyy koti yli 5 000 asukkaalle.

Nyt rakennusvaiheessa oleva As Oy Helsingin Kuninkaankilpi valmistuu Kuninkaantammen Maisemamaalauksenkatu 8:aan.  Kuninkaankilpi on kaksiportainen kerrostalo, johon tulee 37 huoneistoa neljään kerrokseen. Kerrostaloasuntojen huoneistoala on yhteensä noin 2 100 m² ja kohteen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021.

Ekologisia ratkaisuja ja valintoja

Kuninkaantammessa on kiinnitetty erityistä huomiota vähäpäästöisiin, ekologisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Helsingin kaupunki kiinnittää kaupunkisuunnittelussaan huomiota ilmaston muuttumiseen ja mahdollisiin ääritilanteisiin.

Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä haasteena on muun muassa vettä läpäisemättömien kovien pintojen määrä ja tämän vuoksi Kuninkaantammi toimiikin hulevesien hallinnan pilottialueena.

Kuninkaantammen pilottiasuinalueelle on rakennettu erilaisia viivytys- ja imeytysrakenteita osaksi kaupunkiympäristöä ja näin voidaan ehkäistä tulvia ja kiintoaineiden kulkeutumista vesistöihin.

Kuten useissa muissakin asuinalueelle rakennetuissa kohteissa, myös As Oy Helsingin Kuninkaankilven vesikatolle asennetaan aurinkopaneeleita, joiden tuottamaa sähköä käytetään kiinteistön omissa laitteissa. Nämä aurinkovoimayksiköt tuottavat sähköä verkkoon valoisana aikana ja ohjausjärjestelmä muuttaa sähkön normaaliksi verkkovirraksi ja syöttää eteenpäin kiinteistön verkkoon.

Kaikki mahdollinen ylimääräinen sähkö siirtyy eteenpäin jakeluverkkoon, ja vastaavasti pimeällä käytettävä sähköenergia saadaan kohteeseen kokonaisuudessaan jakeluverkosta.

Lisäksi Kuninkaankilven valaistusratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Suurin osa kiinteistön kiinteistä valoista toteutetaan LED-valoilla.

Kohteen rakennuttajana toimii YIT Suomi Oy, ja Assemblin Oy vastaa kohteen LVIS-urakoista.

– LVIS-kokonaistoteutus on meille ja tilaajalle paras mahdollinen tapa rakentaa. Urakassa, jossa kaikki osa-alueet jaetaan monelle eri toimittajalle, tilaajalle siirtyy entistä enemmän vastuuta projektin ohjaamisesta ja sen etenemisestä. Valitsemalla yksi toimija kaikille järjestelmille koko projektin ajaksi, voidaan toteutuksessa saavuttaa tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä vähentää samalla kommunikaatiokatkoksia, toteaa Assemblinin Talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtaja Jukka Jäppinen.

Lue lisää

Katso kaikki