Helen-konsernin tuloskehitys jatkui hyvänä

Helen-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 540 milj. euroa, kasvua 59 milj. euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti sähkömarkkinoiden korkeampi hintataso, toisaalta alkuvuoden leuto sää vähensi lämmön myyntiä.
Kokonaiskulujen kasvu oli 9 %. Merkittävin tekijä oli nousseesta hintatasosta aiheutunut polttoainekulujen 8 %:n kasvu. Polttoaineiden käyttö väheni hieman.
Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 195 milj. euroa, kasvua 24 milj. euroa. Tase vahvistui omavaraisuusasteella mitattuna 60 %:iin.
Vapaa kassavirta oli 167 milj. euroa. Maksuvalmius säilyi hyvänä.
Sähkön kokonaismyynti (5 556 GWh) kasvoi 2 %. Vähittäismyynnin osuus oli 2 552 GWh. Sähkön siirto (3 306 GWh) kasvoi 2 %. Kaukolämmön myyntimäärä (4 203 GWh) laski 4 %.
Helen-konsernin investointikertymä katsauskaudella oli 63 milj. euroa. Kuluvan vuoden kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 102 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Hanasaaren energiahuoltoalueen kehittäminen, Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskuksen rakentaminen, sähköverkon vahvistaminen, energiamittauksen etäluentajärjestelmän rakentaminen sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkon laajentaminen Helsingissä. Lisäksi varaudutaan Teollisuuden Voima Oy:n osakepääoman korottamiseen.
Syyskuun lopussa Helen-konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 612.
Talous- ja markkinaennusteiden valossa arvioidaan, että Helen-konsernin liikevaihdon kasvu jatkuu ja kannattavuus säilyy hyvällä tasolla. Erittäin korkealla käyneet polttoainehinnat rajoittavat kuitenkin tuloskehitystä pitkälle ensi vuoteen.
Helen-konsernin tilinpäätös käsittää Helsingin Energian sekä osuudet tytär- ja osakkuusyhtiöissä.Osavuosikatsaus 3/2008

Lue lisää

Katso kaikki