Helen-konsernilla hyvä neljännesvuosi

Helsingin Energia ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt eli Helen-konserni nosti vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihtonsa 245 milj. euroon, mikä on 15 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti sähkömarkkinoiden edellisvuotta korkeampi hintataso, toisaalta alkuvuoden leuto sää vähensi lämmön myyntiä.
Helenin kulujen kasvu oli 5 %. Polttoainekulut kasvoivat 6 % pääasiassa käytetyn polttoaineen korkeasta hintatasosta johtuen. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 115 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuodesta oli 7,4 milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 63 %. Sähkön kokonaismyynti (2 483 GWh) oli 3 % suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna. Vähittäismyynnin osuus oli 1 007 GWh. Kaukolämmön myyntimäärä (2 395 GWh) laski 7 %.
Helsingin Energian investointikertymä katsauskaudella oli 12 milj. euroa. Kuluvan vuoden kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 92,3 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Hanasaaren energiahuoltoalueen kehittäminen, Hanasaaren huippu- ja varalämpökeskuksen rakentaminen sekä tunneli- ja kaukojäähdytysverkon laajentaminen Helsingissä. Maaliskuun lopussa Helsingin Energian vakinaisen henkilöstön määrä oli 1 167.

Lue lisää

Katso kaikki