Hartelalta ratkaisu vähähiilisen viherkorttelin toteuttamiseksi

Hartelan Grün in der Mitte on ehdolla Helsingin kaupungin Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun voittajaksi.

Vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailu on Helsingissä ensimmäinen, jossa arvioitiin arkkitehtuurin lisäksi myös hiilijalanjälkeä, energiatehokkuutta ja viherkerrointa. Voittajaksi ehdotettu Hartelan Grün in der Mitte tuo Verkkosaareen elämyksellisen ja muuntojoustavan terassoituvan kaupunkikorttelin, jonka erityispiirre on monikerroksinen viherrakenne.

Asumisen ympäristön ja lähiluonnon monimuotoisuuden merkitys korostuvat tiiviissä kaupunkiympäristössä. Ajan hengessä on toiveita yhdistää maanläheisen omakotiasumisen ja keskusta-asumisen parhaat puolet kestävällä tavalla.

Helsingin kaupunki järjesti tontinluovutuskilpailun, jonka kriteereissä oli ensimmäistä kertaa mukana myös energiatehokkuus ja viherrakentaminen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen mukaisesti. Kilpailun tavoitteena oli löytää ja kehittää innovatiivisia energiatehokkuuteen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä ratkaisuja.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää Hartela Etelä-Suomi Oy:n Grün in der Mitteä Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun voittajaksi. Veistoksellisen terassoituvan kaupunkikorttelin ytimenä on viherrakenteeltaan ainutlaatuisen monikerroksinen kaupunkikeidas.

– Halusimme luoda kohteen, jossa ekologisuutta ei toteuteta arkkitehtuurin kustannuksella. Grün in der Mitte on ryhdikäs arvorakennus, joka poikkeaa Helsingin totutusta kaupunkikuvasta edukseen ja samalla se on jopa ympäristöystävällisempi kuin mitä alun perin edes tavoittelimme, toteaa hankekehitysjohtaja Johanna Palosaari.

Robottipysäköinnillä tilaa viheralueille

Vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailu oli siis kriteereiltään uudentyyppinen. Vähähiilisyyttä ja ympäristöarvoja painotettiin kilpailutöiden arvioinnissa yhtä paljon kuin arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaakin. Juryn puheenjohtajan, arkkitehti Matti Kaijansinkon mukaan Grün in der Mitte nousi selkeäksi voittajaksi kaikilla osa-alueilla.

– Yksi Grün in der Mitten parhaista oivalluksista oli esimerkiksi robottipysäköinnin hyödyntäminen, mikä vapautti pysäköinniltä valtavan paljon tilaa viheralueille, hän sanoo.

Kaijansinkko uskoo, että monet kilpailussa esitetyistä ratkaisuista, kuten lämmön tuotanto hybridituotantojärjestelmällä, voivat siirtyä nopeastikin Helsingissä rakentamisen standardeihin.

Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosassa sijaitsevalle tontille nousevan kohteen pääsuunnittelijana toimi Selina Anttinen arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:stä.

– Korttelissa tavoitellaan teknisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti mahdollisimman pitkää elinkaarta. Runkojärjestelmän täytyy olla kestävä paitsi teknisesti myös käytettävyyden kannalta. Emme tiedä, minkälaisia tarpeita Grün in der Mitten käyttäjillä on vaikka sadan vuoden päästä, Anttinen kertoo.

Samalla kun rakennuksen rungossa on tavoiteltu mahdollisimman suurta muuntojoustavuutta ja yleispätevyyttä, asuntoihin on haluttu tuoda myös yksilöllisiä ja paikkaan sidottuja piirteitä. Kortteliin sijoittuu laaja jakauma niin tilalliselta kuin toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vaihtelevia asuntoja.

Grün in der Mitten arkkitehtuuria Anttinen luonnehtii positiiviseksi ja tulevaisuuteen katsovaksi. Ilme syntyi tutkimalla avoimin mielin ratkaisuja, jotka mahdollistivat korttelin ympäristötavoitteet resurssitehokkuudesta, pitkästä elinkaaresta sekä monimuotoisesta viherrakenteesta. Anttisen mukaan kestävä kaupunkiarkkitehtuuri on samaan aikaan yksinkertaista ja rikasta.

– Tekninen ydin on ja pysyy ja se muuttuu aikojen myötä erilaisiin käyttöihin. Samalla kerroksellinen viherrakenne muodostaa miellyttävän kehyksen arkiselle elämälle, hän luonnehtii.

Lähiluonto omaan kotikortteliin – vesi ja ravinteet kiertävät

Grün in der Mittessä onkin tunnistettu lähiluonnon merkitys ja tuotu se kotikortteliin. Sen keskellä sijaitseva metsäpuutarha on vehreä sydän, johon kasvaa maanvaraisuuden ansiosta aikanaan mittavia puita. Vehreys jatkuu kattoterasseilla, jotka elävät vuodenaikojen kierron mukaan.
Ainutlaatuisen vihersuunnittelun on toteuttanut Varpu Mikola Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:stä.

– Pihakeitaan vehreyden salaisuus on maanvaraisen pihan lisäksi korttelin puoliksi suljettu veden kierto. Katoille satavat vedet viipyvät ensin viherkatoilla ja ylimääräiset vedet johdetaan maanvaraiselle pihalle viipymään ja imeytymään, Mikola kertoo.

Kilpailussa tärkeään rooliin nostettu kauaskatseinen, kestävän kehityksen mukainen rakentaminen on otettu aiempaa suurempaan rooliin myös Hartelan toiminnassa. Pian 80 vuotta täyttävässä perheyrityksessä on aina arvostettu ajanmukaista, mutta aikaa kestävää arkkitehtuuria ja vastattu kulloisiinkin haasteisiin rakennustekniikan luomilla uusilla mahdollisuuksilla.

– Tavoitteemme oli nytkin se, että Grün in der Mitte palvelee joustavasti käyttäjien tarpeita vielä seuraavalla vuosisadalla ja että se nousee hienoksi esimerkiksi 2020-luvun arkkitehtuurista, toteaa Hartelan hallituksen jäsen Heikki Hartela.

Projektin johtaja Emma Sallinen Hartela Etelä-Suomi Oy:stä ryhtyy viemään Grün in der Mitteä eteenpäin.

– Käynnistämme Grün in der Mitten suunnittelutyön välittömästi. Rakentamisvaihe alkaa alustavan aikataulun mukaisesti kesällä 2023 ja projekti valmistuu noin kolmessa vuodessa, Sallinen kertoo.

Grün in der Mitte pähkinänkuoressa
• Laajuus 17 500 kem²
• Asuntoja 192 kpl
• Korttelin hiilijalanjälki on lämmitettyä neliömetriä kohden vuodessa alle 8,5 kg.
• E-luku noin 30 kWhE/m² laskentatavan valinnasta riippuen
• Viherkerroin 2,05, mikä ylittää piha-alueelle edellytetyn vihertehokkuusluvun yli kaksinkertaisesti

Lue lisää

Katso kaikki