Haltonin Kausalan tehdas toimii vihreän sähkön voimalla

Tehokkaat sisäilmastoratkaisut tarjoavat hyvät olosuhteet pienentäen samalla kiinteistöjen energiankulutusta. Halton on pitkään panostanut myös omien toimintojen kehittämiseen kestävältä pohjalta. Haltonin Kausalan tuotantoyksikkö on siirtynyt vihreän sähkön käyttöön.
Haltonin Kausalan tehtaalla koneet pyörivät KSS Energian vihreän sähkön voimalla. Vihreä KSS Natural -sähkö tuotetaan vesivoimalla ja biopolttoaineilla, jotka ovat uusiutuvia eivätkä näin lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa.
Sähkö tuotetaan vesivoimalaitoksissa Verlassa, Siikakoskella, Kannuskoskella ja Norjan Ranassa sekä biopolttoaineita käyttävässä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksessa Kuusankoskella. Voimalaitoksessa polttoaineena käytetään kuorta, haketta, lietettä ja turvetta. Käytetyt polttoaineet ovat myös pääasiallisesti kotimaisia.
Halton on sitoutunut minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristötehokkuuttaan ISO 14001 -standardin mukaisesti. Halton Oy:llä on sertifioitu ISO 14001:n mukainen ympäristönjohtamisjärjestelmä.
– Tavoitteenamme on ekologisen jalanjäljen pienentäminen kaikissa toiminnoissa. Kestävyys ja energiatehokkuus ohjaavat myös tuotekehitystämme voimakkaasti. Siirtyminen vihreän sähkön käyttöön on yksi lisäaskel oikeaan suuntaan, toteaa henkilöstöjohtaja Hannu Hallila.

Lue lisää

Katso kaikki