Haltonille merkittävä partnerisopimus Iso-Britanniasta

Halton tulee mukaan sisäilmajärjestelmien toimittajana Taylor Woodrow:n SAP-partneriohjelmaan. Taylor Woodrown:n lisäksi ohjelmaan kuuluvat talotekniikan urakointiliikkeet Rotary Group, NG Bailey sekä Staveley Services. Iso-Britannian lisäksi Espanjassa ja Pohjois-Amerikassa toimiva Taylor Woodrow arvioi strategisella partneritoiminnalla päästävän perinteisiin projektikohtaisiin partnerimalleihin verrattuna lähes 30 % tehokkaampaan rakentamiseen. Pysyvään partneriverkostoon perustuvan rakentamisen hyödyt näkyvät muun muassa ostotoiminnan tehostumisena, kustannustehokkaampana ja laadukkaampana rakentamisena, rakentamisprosessin nopeutumisena ja monipuolisempana ja aktiivisempana kaikki rakentamisen osa-alueet kattavana tuotekehityksenä. Iso-Britannia on jo nyt Yhdysvaltojen jälkeen Haltonin toiseksi suurin yksittäinen markkina.

Lue lisää

Katso kaikki