Hallitus ehdottaa lisämäärärahaa digitalisaatioon

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota vauhdittavalle KIRA-digi -hankkeelle suotaisiin 4 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto esittää kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota vauhdittavalle KIRA-digi -hankkeelle 4 miljoonaa euroa valtion vuoden 2017 täydentävään talousarvioon. Lisäksi hallitus esitti 140 000 euron lisämäärärahaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA).

KIRA-digi toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. KIRA-digin tavoite on avata rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto kaikkien helposti käytettäväksi muun muassa kehittämällä yhteen toimivia tietojärjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja.

Hankkeessa myös tunnistetaan ja poistetaan kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota hidastavia säädöksiä. KIRA-digi rahoittaa kokeiluhankkeita ja pilotteja, jotka luovat uutta liiketoimintaa. Kokeiluhankkeisiin käytetään noin puolet hankkeen saamasta määrärahasta.

ARA:n määräraha liittyy aiemmin annettuun hallituksen esitykseen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslaista. Siinä esitetään, että kuntien tehtävänä olleiden avustusten myöntäminen siirretään ARA:n tehtäväksi.

Lisätietoja hankkeesta: kiradigi.fi

Lue lisää

Katso kaikki