GEM-tutkimus: Suomen yrittäjyysaktiivisuus globaalisti hyvää keskitasoa

Suomi sijoittuu yrittäjyysaktiivisuudessa globaalisti keskitason yläpuolelle. Aikuisväestössä on Suomessa melko paljon yrittäjiä ja uusien yritysten selviytymisaste on korkea. Innovatiivista, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää uutta yritystoimintaa Suomessa on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomessa yrittäjyyden edistämisen pitäisi olla enemmän sisällöllistä kehittämistä kuin yritysten lukumäärän kasvattamista. Tulokset ilmenevät yli 40 maan yrittäjyysaktiivisuutta kartoittavasta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksesta, jonka Suomen osuuden on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö ja toteuttanut Turun kauppakorkeakoulu.
Tutkimuksen mukaan yli 20 prosentilla suomalaisesta aikuisväestöstä on yrittäjyyskokemuksia jossain vaiheessa omaa työuraansa. Vuonna 2007 Suomen aikuisväestöstä noin 14 prosenttia toimi yrittäjänä. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi sijoittuu toiseksi Islannin jälkeen ja kaikkien 42 tutkitun maan joukossa 18. sijalle USA:n vanavedessä. Vuonna 2007 aikuisväestöstä lähes seitsemän prosenttia oli aktiivisesti aloittamassa yritystoimintaa.
Suomessa varhaisvaiheen yrittäjyydestä vain noin 11 prosenttia on voimakkaan innovatiivista uutta yritystoimintaa. Osuus on selvästi Pohjoismaiden alhaisin. Myös uusien ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kysyntä on Suomessa alhaisella tasolla.
Suomessa nopeaa kasvua odottavia yrittäjiä on vain noin kolmannes Tanskaan, Islantiin ja Ruotsiin verrattuna. Yritysten alhaiset kasvuodotukset ovat haasteellista Suomen työllisyyskehitykselle. Kaikissa GEM-maissa lähes puolet yrittäjyysaktiviteetista – sekä varhaisvaiheen että vakiintuneesta yrittäjyysaktiviteetista – on mukana ulkomaan vientitoiminnassa.
Suomessa yrittäjyysaktiviteetista kaksi kolmannesta toteutuu vain kotimaisilla markkinoilla ja Pohjoismaisessa vertailussa Suomi onkin yksi vähiten kansainvälistyneitä maita vientitoimintaa harjoittavien yritysten osuudella arvioituna.
GEM-tutkimusta varten haastellaan Suomessa vuosittain noin 2000:ta aikuisväestöön kuuluvaa sekä noin 50:tä asiantuntijaa.

Lue lisää

Katso kaikki