Gasumin apurahahaku käynnistyy

Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen ja jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille.

Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen ja jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille.

Kaasurahaston tavoitteena on vastata yhteiskunnan muutoshaasteeseen kehittämällä kaasuun perustuvia energiaratkaisuja ja tuottamalla kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Apurahoja myönnetään jatko-opiskelijoille väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös korkeatasoisiin maisteritason lopputöihin.

Tukea myönnetään Suomessa tehtävään tutkimukseen mukaan lukien mahdolliset työn ulkomaanjaksot. Kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta. Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan pitkäjänteiseen rahoittamiseen, joten rahaston kautta on mahdollista hakea rahoitusta myös useampana peräkkäisenä vuotena. Tämä edellyttää kuitenkin näyttöä edistymisestä.

Tuettavat aihealueet voivat liittyä esimerkiksi kaasuun liittyvään kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin. Vuoden 2019 apurahojen hakuaika on 10.1.2019–8.2.2019. Vuonna 2018 kaasurahastosta myönnettiin seitsemän apurahaa, arvoltaan 40 800 euroa. Apurahoja on myönnetty vuodesta 2005 alkaen.

Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista.

Hakuilmoitus: https://tekniikanedistamissaatio.fi/fi/apurahat/

 

Lue lisää

Katso kaikki