Gasumilta maakaasun nesteytyslaitos Porvooseen

Gasum rakentaa maakaasun nesteytyslaitoksen Porvooseen Kilpilahden teollisuusalueelle. Valmistuttuaan vuonna 2010 laitos pystyy tuottamaan noin 20 000 tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa. Investoinnin arvo on noin 18 miljoonaa euroa.
Laitoksen rakennustyöt käynnistyvät tulevana talvena maanrakennustöillä, ja laiteasennukset alkavat syksyllä 2009. Laitteet toimittaa Hamworthy Gas Systems Norjasta.
Nesteyttämisprosessissa tarvittava nesteytetty typpi tulee läheiseltä AGAn ilmakaasutehtaalta. Gasum ostaa AGAlta myös laitoksen käytön, valvonnan sekä huollon ja kunnossapidon. Laitoksen käyttövalvonta tapahtuu kauko-ohjatusti AGAn Harjavallan tehtaalta.

Nesteytetty maakaasu kuljetetaan asiakkaille rekoilla. Nesteytettynä maakaasua voidaan markkinoida niillekin alueille, jotka eivät ole maakaasuputkiverkoston piirissä.
Nesteytettyä maakaasua käytetään mm. kaasumoottoreiden koekäyttöön ja testaukseen. Jatkossa se voidaan ottaa käyttöön polttoaineena Itämeren lautta- ja laivaliikenteessä. Nesteytetty maakaasu soveltuu hyvin meriliikenteen polttoaineeksi, sillä siitä aiheutuu ympäristöön huomattavasti vähemmän päästöjä kuin esimerkiksi kevyestä polttoöljystä.

Lue lisää

Katso kaikki