Fortumilta Loviisan kolmannen ydinvoimalayksikön periaatepäätöshakemus

Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriöön periaatepäätöshakemuksen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta. Hakemuksessa esitetään, että Loviisan Hästholmeniin rakennettaisiin uusi laitosyksikkö jo kahden toimivan yksikön läheisyyteen.
Kolmannen laitosyksikön sähköteho olisi noin 1000-1800 megawattia ja lämpöteho noin 2800-4600 megawattia. Reaktorivaihtoehtoja on viisi. Rakentaminen on suunniteltu aloitettavan 2010-luvulla ja laitosyksikkö voisi olla käytössä vuonna 2020.
Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa periaatepäätöshakemuksen käsittelyn välittömästi. TEM pyytää hakemuksesta lausuntoja useilta eri ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä Loviisan kaupungilta ja sen naapurikunnilta. TEM pyytää Säteilyturvakeskukselta alustavan turvallisuusarvion hankkeesta. Myös kansalaisilla on mahdollisuus osallistua tähän kuulemiseen antamalla lausuntoja ja mielipiteitään hankkeesta.
Suomessa on valmisteilla myös muita ydinlaitoshankkeita. Teollisuuden Voima Oyj jätti huhtikuussa 2008 periaatepäätöshakemuksen Olkiluodon neljännestä laitosyksiköstä. Fennovoima Oy jätti 14.tammikuuta periaatepäätöshakemuksen uuden laitoksen rakentamisesta joko Pyhäjoelle, Ruotsinpyhtäälle tai Simoon. Posiva Oy jätti huhtikuussa 2008 periaatepäätöshakemuksen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Olkiluodon neljättä yksikköä varten.

Lue lisää

Katso kaikki