Firan kahden viikon putkiremontti onnistui

Putkiremontti oli mahdollista tehdä ennätysvauhdissa entistä paremman etukäteissuunnittelun ja kumppanien välisen yhteistyön avulla.

Fira Palvelut toteutti tiettävästi Suomen nopeimman putkiremontin. Roihuvuoren Satumaanpolulla sijaitsevan kerrostalon asukkaat pääsivät tänään muuttamaan takaisin koteihinsa, oltuaan poissa vain kaksi viikkoa.

Putkiremontti oli mahdollista tehdä ennätysvauhdissa entistä paremman etukäteissuunnittelun ja kumppanien välisen yhteistyön avulla. Ajansäästö tuli pääasiassa työn tehokkaammasta organisoinnista, eikä esimerkiksi asentajien nopeammasta työtahdista.

Remontti sujui ilman suurempia yllätyksiä, vaikka pieniä muutoksia suunnitelmiin pitikin tehdä. Esimerkiksi suunnitellulla viemärireitillä olikin vanha viemäri seinän sisässä, joka aiheutti ennakoitua suuremman rakenneavauksen.

”Remontti sujui hyvin aikataulussa. Ensimmäiset asukkaat pääsivät tarkastamaan valmiita kylpyhuoneitaan jo viime viikon keskiviikkona. Kahden viikon aikana ehdimme linjasaneerauksen lisäksi vaihtaa myös taloyhtiön ulko-ovet, vaikka se ei yleensä putkiremonttiin kuulu”, kertoo Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen.

 

Huolellista suunnittelua

Satumaanpolun putkiremontissa allianssin muodostivat yhdessä pääurakoitsija, suunnittelija, putki- ja sähköurakoitsijat sekä asunto-osakeyhtiö. Suunnittelijana hankkeessa toimi Vahanen.

Johtoryhmässä on mukana myös isännöitsijä. Taloyhtiö teki vain yhden sopimuksen ja allianssi on kokonaisuudessaan vastuussa putkiremontin hoitamisesta alusta loppuun. Allianssimalli tarkoittaa sitä, että projektin osapuolet tekevät alusta asti yhteistyötä ja sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin esimerkiksi aikataulun osalta. Tiettävästi tämä oli ensimmäinen Suomessa allianssimallilla tehty putkiremontti.

Koska kaikki mukana olevat tahot ovat yhdessä vastuussa mahdollisista viivästyksistä ja virheistä, on toteutustapa turvallinen ja kustannustehokas taloyhtiölle. Kaikki allianssin osapuolet ja taloyhtiö olivat alusta asti mukana suunnittelemassa putkiremonttia Big Room -työskentelytapaa hyödyntäen, taloyhtiön tiloissa. Päätöksiä on voitu tehdä nopeasti ja myös varsinainen LVI- ja sähkösuunnittelu on tapahtunut paikan päällä yhdessä urakoitsijoiden kanssa, jolloin on säästetty merkittävästi aikaa myös suunnittelutyössä.

Vahasen projektipäällikkö Atte Stambej kertoo, että suunnittelutyö hoidettiinkin ennätysajassa. Rakennuslupahakemus oli jätetty noin kuukauden kuluessa suunnittelutyön aloittamisesta. Normaalisti tähän vaiheeseen kuluu aikaa 4–5 kuukautta.

”Putkiremonttia on valmisteltu kellareissa ja porrashuoneissa tehtävillä töillä jo muutaman kuukauden ajan ennen huoneistojen remonttia. Kyse on hyvin pitkälti työn organisoimisesta. Vältetään turhaa odottelua ja tekemistä, huolehditaan yhteistuumin siitä, että asiat tapahtuvat sovitussa aikataulussa. Tarpeellisia asioita ei jätetä tekemättä ja työ tehdään huolella”, Stambej sanoo.

 

Kylpyhuoneet laitettiin kokonaan uusiksi

Kahden viikon aikana suoritettiin tavanomaiset kylpyhuoneiden purkutyöt, hormi- ja asbestipurut, timanttiläpiviennit, kylpyhuoneiden rappaus, tekniikkaroilojen teko, tekniikan asennus, lattioiden valu, roilopaikkaukset, kylpyhuoneiden laatoitus, paneelikattojen asennus, uusien kalusteiden ja vesikalusteiden asennus, ryhmäkeskusten ja viemärinousujen uusinta sekä ovien maalaus tai vaihto.

Remontti tehtiin niin kutsuttua perinteistä putkiremonttimenetelmää käyttäen, eli siinä ei käytetty esimerkiksi putkien sukitusta, vaan putket vaihdettiin uusiin.

”Käytimme monia perinteistä nopeampia materiaaleja, jotka ovat laadukkaita, mutta myös tavanomaista kalliimpia. Teimme myös töitä kahdessa vuorossa. Kaikkein suurin ajansäästö tuli kuitenkin tavallista tarkemmasta suunnittelusta. Koko remontti oli aikataulutettu tunnin tarkkuudella ja suunnitelma piti, pieniä yksittäisiä heittoja lukuun ottamatta”, Kokkonen sanoo.

Remontin lopulliset toteutuneet kustannukset eivät vielä ole tarkasti tiedossa. Vaikka remonttimiehiä oli työmaalla tavallista enemmän, tulevat remontin kustannukset olemaan hieman tavallista remonttia pienemmät.

 

Pilotti

Satumaanpolun remontti oli pilottiprojekti putkiremonttien nopeuttamisesta. Kaikkia kohteita ei yhtä nopeasti voida saneerata, mutta tehostamisen varaa alalla selvästi on. Tulevaisuudessa Fira aikoo yhä kehittää putkiremonteista nopeita ja asukasystävällisiä Fira Ketterä -palvelunsa avulla.

”Taloyhtiön osuus remontin onnistumiseen oli erittäin merkittävä. Satumaanpolku viiden asukkaat ovat olleet esimerkillisesti mukana tekemässä yhdessä remonttia. Remonttia ei olisi voitu toteuttaa näin nopeasti, jos emme olisi päässeet projektiin alusta asti mukaan suunnittelemaan saneerausta yhdessä taloyhtiön ja muiden allianssikumppaneiden kanssa”, Kokkonen sanoo.

Fira Palvelut oli remontin ensimmäinen sopimusosapuoli ja vastasi hankesuunnitelmasta. Taloyhtiön ja Vahasen lisäksi allianssissa on mukana suunnitteluohjauksesta ja toteutuksesta vastannut Fira Palvelut, putkitöistä vastannut LVI Star ja Sähköurakointi Aho Oy. Lisäksi mukana allianssihankkeen johtoryhmässä on myös kiinteistön isännöinnistä vastaava Vuo-Kiinteistöpalvelut.

Uusi toimintamalli edellyttää työvaiheiden tarkkaa aikatauluttamista toteutusvaiheessa. Aikataulun toteutumisen varmistamiseksi Fira Palvelut on ottanut käyttöön startup-yritys SiteDriven laatiman aikataulusovelluksen.

Perinteisen päivätason aikatauluttamisen sijaan sovellus pakottaa laatimaan aikataulun tuntitasolle, minkä ansiosta työn etenemistä voidaan seurata tarkasti ja muutoksiin reagointi on välitöntä. Sovellus auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa, ja lisäksi sen avulla yksittäiselle asentajalle voidaan rakentaa mahdollisimman selkeä ja tasapainoinen työkokonaisuus.

 

Moniosaajuudesta tehokkuutta työmaalle

Toimintamallin onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta yhteisprojektissa on tarkasteltu myös moniosaajuutta. Prosessin uskotaan nopeutuvan, kun työntekijät pystyvät hoitamaan useita perättäisiä työvaiheita.

Amiedu on kehittänyt linjasaneerauskonseptin tarpeisiin koulutusohjelman, jossa tavoitteena on ollut kouluttaa useita eri työvaiheita hallitsevia työntekijöitä linjasaneeraustyömaalle. Opiskelijoiksi on valittu alan vaihtajia, jotta uuden työskentelytavan oppiminen kävisi mahdollisimman sujuvasti.

Motivoituneet alan vaihtajat ovat alalla toimivia valmiimpia omaksumaan rakennusalan uusia toimintamalleja. Alan vaihtajat ovat otollista työvoimaa erityisesti omia asentajia pitäville yrityksille, sillä näin alalle kouluttautuneet saavat opetella uusia työvaiheita vähitellen.

”Moniosaajuuden näkökulmasta alan vaihtajia sopivampi kohderyhmä uuteen linjasaneerauskonseptiin olisivat jo alalla olevat, jonkin työvaiheen hyvin hallitsevat asentajat”, Amiedun koulutuspäällikkö Matti Vesalainen kertoo.

 

 

Lue lisää

Katso kaikki