FinNuclear kokoaa suomalaista ydinvoimaosaamista vientituotteeksi

Maailman ydinenergiamarkkinoiden uskotaan kasvavan lähivuosina voimakkaasti, mm. World Energy Outlook arvioi, että seuraavan 30 vuoden aikana tilataan 100 uutta ydinvoimalaitosyksikköä. – Tässä tilanteessa on tullut esiin maailmanlaajuinen pula ydinvoimalaitoskomponenttien valmistuskapasiteetista ja osaavista henkilöresursseista, sanoo Ami Rastas, TVO:n eläkkeellä oleva varatoimitusjohtaja.

Suomessa on maailmalla tunnustettua kokemusta ydinenergian hyödyntämisestä, mutta resurssit ovat hajallaan, arviolta noin tuhannessa yrityksessä ja organisaatiossa. Prizztech Oy:n koordinoimalla FinNuclear -projektilla tähdätään ydinvoimaosaajien yhteiseen markkinointiorganisaatioon, joka luo yhteyksiä voimalaitostoimittajiin, vastaa markkinointi- ja ennakointityöstä sekä pyrkii löytämään tarjolla oleviin hankkeisiin suomalaisia konsortioita.

Projektin tavoitteena on myös edistää hyvän kotimaisuusasteen saavuttamista Suomeen mahdollisesti tulevaisuudessa rakennettavissa ydinvoimalaitoksissa sekä kehittää suomalaisia vientituotteita ydinenergia-alalle ja päästä tiivistetyllä yhteistyöllä kiinni entistä laajempiin projektikokonaisuuksiin.

FinNuclear on saanut valmiiksi raportin suomalaisen ydinenergiaosaamisen nykytilasta ja suomalaisten tahojen osallistumismahdollisuuksista ydinenergiahankkeisiin. Raportissa on myös ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi.

Lisätietoa:
www.finnuclear.fi

Lue lisää

Katso kaikki