Finnoon keskustan suunnittelu etenee

Länsiväylältä merenrantaan ulottuvan Espoon Finnoon keskusta rakennetaan metroaseman ympärille. Aseman kahden sisäänkäynnin ympäristöön toteutetaan keskustakorttelit, joihin sijoittuu asuntojen lisäksi suurin osa alueen kaupallisista palveluista.

Finnoon keskukseen on osoitettu rakennusoikeutta noin 200  000 kerrosneliömetriä, valtaosa asuntorakentamiseen. Finnoon keskustaan rakennetaan koteja noin 2 800 asukkaalle, loppu rakennusoikeus on osoitettu toimitila- ja palvelurakentamiseen.

Metrokeskuksen lähistölle on mahdollista toteuttaa korkeimmillaan 20–26-kerroksisia tornitaloja ja keskustan alueelle kaksi päiväkotia. Kaava-alueeseen kuuluu myös voimalaitosalue, jonka tontilla mahdollistetaan lisärakentaminen biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi.

Talonrakentaminen käynnistyy Finnoossa vuoden 2019 aikana. Finnoon toteutusta ohjaavat kestävät ratkaisut, ja keskuksen alueesta on laadittu erillinen energiasuunnitelma kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi. Osaltaan kestävää kehitystä varmistaa tontinluovutusmenettely, jossa käytetään energiatehokkuuteen ohjaavaa kriteeristöä.

Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

 

Lue lisää

Katso kaikki