Euroopan johtavat energiatutkimuksen instituutit yhteen

Kymmenen eurooppalaista tutkimusinstituuttia on perustanut Eurooppalaisen energiatutkimuksen allianssin EERA:n (European Energy Research Alliance). Tutkimusallianssin tarkoituksena on vauhdittaa uusien energiateknologioiden kehittämistä käyttäen hyödyksi tieteellisen tutkimuksen ja jo markkinoilla olevien teknologioiden tuloksia. Uuden sukupolven energiateknologioita pyritään kehittämään teollisuusvetoisesti.
EERA:n jäsenten yhteinen energiatutkimuksen vuosibudjetti on yli 1,3 miljardia euroa. Keskeinen osa EERA:n toimintaa ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä huippuluokan kansalliset tutkimusinfrastruktuurit. EERA on yksi EU:n strategisen energiatutkimuksen eli SET-suunnitelman aloitteista. SET-suunnitelma pyrkii löytämään keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.
VTT:n kehityspäällikkö Antti Mustarannan mukaan VTT:n mukanaolo allianssissa liittää kotimaisen energiatutkimuksen tiiviimmin eurooppalaiseen yhteyteen ja sen laajoihin resursseihin. EERA:n perustajajäsenet päättävät ohjelmatasolla keskeisimmistä tutkimuksen prioriteeteista mm. tuuli- ja aurinkoenergian, biopolttoaineiden, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS), älykkään sähköverkon, ydinenergialaitosten materiaalien ja polttokennojen osalta.
Perustajajäsenet kokoontuvat jo tämän vuoden puolella sopimaan eurooppalaisen tutkimuksen yhtenäistämisestä valituilla tutkimusaloilla. Ensimmäiset yhteiset tutkimusohjelmat käynnistettäneen tehtyjen linjausten pohjalta vuonna 2009. VTT tulee olemaan ensisijaisesti mukana bioenergiaan, CCS:aan ja 4. sukupolven ydinvoimaloihin liittyvissä prioriteeteissa.

Lue lisää

Katso kaikki