ET: Kaukolämmön toimituskatkokset harvinaisia

Kaukolämmön toimitusvarmuus on Energiateollisuus ry:n keräämien tilastojen mukaan huippuluokkaa. Vastanneilla yrityksillä oli vuonna 2010 yhteensä 1503 käyttökeskeytystä. Yksittäisen keskeytyksen keskimääräinen pituus oli 5,2 tuntia. Vain 13 prosenttia keskeytyksistä kesti yli 10 tuntia. Vajaa puolet keskeytyksistä ajoittui lämmityskauden ulkopuolelle, loppukevään ja alkusyksyn väliseen aikaan.
Äkillisiä, suunnittelemattomia keskeytyksiä oli vähän. Asiakkaille ilmoitettiin etukäteen keskeytyksestä yli 90 prosentissa tapauksista. Keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 1,70 tuntia, mikä tarkoittaa sitä, että kaukolämmön toimitusvarmuus kaikki lämmöntoimituksen keskeytykset huomioiden oli 99,98 prosenttia.
Pelkästään kaukolämpöjärjestelmän häiriötilanteista, kuten jakeluverkon vaurioista ja tuotantokatkoksista, johtuvien keskeytysten osalta keskimääräinen keskeytysaika oli 0,94 h ja toimitusvarmuus siten 99,99 prosenttia.
Korkea toimitusvarmuus on järjestelmän rakentamisen laadunvarmistuksen sekä systemaattisen kunnossapidon ja ennakkohuollon ansiota. Kaukolämpöverkot ovat vielä suhteellisen nuoria, yli puolet johdoista on rakennettu viimeisen 25 vuoden aikana ja vanhimmat johdot ovat 50-60 vuoden ikäisiä.
Toimitusvarmuutta parantaa se, että useimmat kaukolämpöverkot ovat silmukoituja. Vika- ja korjaustilanteissa lämmöntoimitusta muille asiakkaille vaurioalueen ohi voidaan jatkaa katkeamatta erottamalla vaurioalue verkkoon sijoitetuilla sulkuventtiileillä muusta verkosta.
Energiateollisuus ry kerää jäsenyrityksiltään kaukolämmön toimitusvarmuutta kuvaavia käyttökeskeytystietoja vuosittain. Vuoden 2010 keskeytystilastossa mukana olevat yritykset kattavat 80 prosenttia kaukolämmön myynnistä Suomessa.Kaukolämpöasiakkaan keskimääräinen kokonaiskeskeytysaika sekä yksittäisten keskeytysten pituusjakauma vuosina 2007–2010

Lue lisää

Katso kaikki