Espoonkartanossa asukkaat mukaan uuden asuinalueen suunnitteluun

Sunnuntaina 20.11. järjestettiin ensimmäinen asukkaille suunnattu Espoonkartanon tulevan asuinalueen suunnittelua koskeva keskustelutilaisuus. Paikalle oli kutsuttu asiantuntijoiden lisäksi alueen kehittämisestä kiinnostuneita nykyisiä ja tulevia asukkaita keskustelemaan alueen teemoista: yhteisöllisyydestä, esteettisyydestä ja turvallisuudesta. Tilaisuuteen osallistui yhteensä kolmisenkymmentä henkilöä. Keskustelijat halusivat säilyttää alueen kulttuuriperinnön ja luonnonarvot myös tuleville asukkaille.

Espoonkartanon ensimmäisen osan, Hansavalkaman, kaavoitustyö on käynnissä. Tavoitteena on, että asemakaavoitus valmistuu keväällä 2006, jolloin rakentaminen alueella voitaisiin aloittaa asuntomessujen jälkeen syksyllä 2006.

Nykyiset ja tulevat asukkaat mukaan mahdollisimman aikaisin

YIT haluaa kytkeä uusien asuntoalueiden asukkaat mukaan alueiden suunnitteluun jo kaavoitusvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuulemaan lähialueen asukkaita uutta rakennettaessa, mutta kokonaan uutta aluetta rakennettaessa ylivoimaisesti suurin osa osallisista – alueen tulevat asukkaat – ei kuitenkaan tähän asti ole päässyt osallistumaan millään tavalla.

Asumisessa tärkeää on kuitenkin itse asunnon lisäksi myös koko ympäristö palveluineen ja liikenneyhteyksineen. ”Erityisen tärkeänä pidin ylläpidon merkityksen esilletuomista. Alueet, jotka ovat siistejä, myös pidetään siisteinä”, kommentoi keskustelutilaisuuteen osallistunut espoolainen Minna Näsman. Espoonkartanon Omakotiyhdistyksen tuleva puheenjohtaja Anna Karismo puolestaan muistutti tilaisuudessa, että myös vanhat asukkaat on otettava mukaan suunnitteluun. ”Tunnemme alueen ja sen tarinat”, perustelee Karismo vanhojen asukkaiden toivetta.

Lue lisää

Katso kaikki