Espoon Hepokorven yhteishankkeella saavutetaan mittavat ilmastohyödyt

Fingrid suunnittelee Espoon Hepokorpeen Kehä III -tien varteen uutta kantaverkon 400/110 kilovoltin sähköasemaa turvaamaan pääkaupunkiseudun sähkönsaantia sähkönkulutuksen kasvaessa. Hepokorven sähköasema on osa useamman eri toimijan hankekokonaisuutta. Hankekokonaisuus on osaltaan mahdollistamassa Espoon ilmastotavoitteiden saavuttamisen, kertoo Fingrid tiedotteessaan.

Talotekniikka-lehti

Hepokorven sähköasema on tarkoitus rakentaa vuosien 2023–2025 aikana Espooseen Hepokorvenkallion alueelle. Alue sijaitsee Hepokorven ja Tollinmäen asuinalueen välissä, Kehä III:n pohjoispuolella. Sijainti on sähkönjakelun kannalta toimiva, sillä alueen läpi kulkee kantaverkon 400 kilovoltin suurjännitelinja, eikä tarvetta uusien kantaverkon voimajohtoyhteyksien rakentamiseen ole.

Uusi sähköasema on tärkeässä roolissa läntisen pääkaupunkiseudun sähkönsiirron ja huoltovarmuuden kannalta. Suunnitelman mukaan paikallinen jakeluverkkoyhtiö Caruna Espoo Oy liittyy asemalle, jolla taataan luotettava sähkönsaanti pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi sähköasemaan liitetään Microsoftin datakeskus ja Fortumin lämpöpumppulaitos. Fortum hyödyntää datakeskuksen hukkalämmön päästöttömäksi kaukolämmöksi.

– Teollisuus, kaupunkien lämmitys ja liikenne sähköistyvät nopein askelin Suomen hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä useamman toimijan hankekokonaisuus edesauttaa Espoota saavuttamaan vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteen sekä Fortumin tavoitteen korvata kivihiilellä tuotettu kaukolämpö viimeistään vuonna 2025. Nämä ovat konkreettisia näyttöjä siitä, miten hiilidioksidipäästöjä pystytään vähentämään huomattavasti. On hienoa, että näin laajoja yhteishankkeita edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kertoo Fingridin asiakaspäällikkö Jarno Sederlund tiedotteessa.

Hepokorvenkallion alueen suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

Katso kaikki