Enston sähköistystutkimus: Sähkölämmitys edelleen suosituin

Ensto toteutti joulukuussa 2008 rakentajien ja remontoijien keskuudessa sähköistystutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää rakentajien sähköistystä koskevia valintoja. Tutkimus toteutettiin rakentaja.fi -verkkopalvelussa, ja tulokset perustuvat 1023 omakotitalon ja 293 vapaa-ajanasunnon rakentajan vastauksiin. Vastaajat edustivat omakoti- ja vapaa-ajan asunnon rakentajia tyypillisimmillään: Omakotitalorakentajissa suurin osa vastaajista oli perheellisiä 35-44 -vuotiaita kun vapaa-ajan asunnon rakentajat edustivat puolestaan hieman varttuneempaa väkeä (55-64 -vuotiaita). Rakentajia löytyy kaikista töissä käyvistä talouksista, tulotasosta riippumatta.Sähkölämmitys edelleen suosituin

Suora sähkölämmitys oli vuosina 2007-2008 rakentaneiden keskuudessa selvästi yleisin (51 %) lämmitysmuoto. Omakotitaloissa maalämpöpumput ovat kasvattaneet eniten osuuttaan, ja 19 % rakentajista oli valinnut lämmitysmuodoksi maalämmön. Vapaa-ajanasunnoista valtaosa (76 %) lämpiää sähköllä.

Vuosien 2009-2010 aikana rakennettaviin kohteisiin suoraa sähkölämmitystä suunnittelee tai on jo valinnut 36 % vastaajista. Rakentajista 29 % suunnittelee maalämpöpumpun hankkimista. Tutkimuksen mukaan suora sähkölämmitys onkin sellaisenaan vaihtumassa erilaisilla lämpöpumpuilla varustettuihin sähkölämmitystapoihin. Lisälämmönlähteenä puu on selvästi suosituin kaikissa asuinrakennuksissa.

Omakotitalot lämpenevät pääosin vesikiertoisella lattialämmityksellä. Vesikiertoisen lattialämmityksen osuus oli 48 % ja sähkökaapelilla toimivan lattialämmityksen osuus 27 %. Vapaa-ajan asunnot lämpiävät vastaavasti sähköpattereilla sekä lattialämmityskaapelilla.

Ympäristöasiat huomioidaan rakennusprojektissa

Tutkimuksessa mukana olleiden kohteiden sähköistystaso on kaiken kaikkiaan varsin hyvä. Liiketunnistimet ja valojen himmentimet kuuluvat jo rakennusten vakiovarusteisiin. Myös kodinohjausjärjestelmät tekevät tuloaan. Omakotirakentajista 13 % ilmoitti valinneensa kotiinsa jonkun kodinohjausjärjestelmän.

Rakentajien tärkeimmäksi tiedonlähteeksi on noussut internet. Sähköistystä koskevissa asioissa tietoa hankitaan kuitenkin edelleen myös sähkösuunnittelijalta tai -urakoitsijalta, joka useimmiten löytyy tuttavan suosituksen avulla. Viidenneksessä kohteista sähköurakoitsija myös toteutti sähkösuunnittelun. 10 % vastaajista sähkösuunnitelmat kuuluivat talopakettitoimitukseen.

Ympäristöasioiden merkitys on noussut rakentajien keskuudessa ja ne vaikuttavat valintoihin yhä enemmän. Tutkimuksessa vain n. 6 % vastaajista ilmoitti jättävänsä ympäristön huomioimatta valintoja tehdessään.

Business Intelligence Manager Niklas Enkvist, niklas.enkvist@ensto.com

Lue lisää

Katso kaikki