Enstolla vahva kasvu epävarmassa markkinatilanteessa

Vuosi 2011 oli Enstolle positiivinen, vaikka epävakaa taloustilanne ehti jo ennakoida kasvun taittumista. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 17% päätyen 252 miljoonaan euroon. Edellisvuonna toteutunut ranskalaisen Novexia-yhtiön liiketoimintakauppa selitti osan kasvusta, mutta myös orgaaninen kasvu oli merkittävää. Voimakkaasti kasvaneesta tuotekehityspanostuksesta johtuen liikevoitto kasvoi hitaammin ja oli 14,2 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman ja oli 25% koko yhtymän liikevaihdosta. Suomessa kysyntää kasvattivat sähkölaitostuotteiden ohella eniten talotekniikan ratkaisut sekä teollisuuden kotelointiratkaisut. Muut pohjoismaat toivat myynnistä reilun viidenneksen. Suurin markkina-alue oli muut EU-maat.

Liiketoiminta-alueista suurin Ensto Utility Networks kasvoi erittäin voimakkaasti. Ensto vahvisti asemaansa verkonrakennusmarkkinoilla erityisesti Ranskassa ja muissa ranskankielisissä maissa. Muita verkonrakennuksen kasvualueita olivat Norja, Venäjä, Kazakstan ja Puola.

Niin talotekniikan kuin koteloratkaisujen liiketoiminta-alueet pysyivät likipitäen edellisvuoden tasolla. Voimakkaimmat kasvumarkkinat olivat lämmön talteenottolaitteissa ja sähkölämmitystuotteissa erityisesti Venäjällä sekä LED-valaistuksessa Suomessa ja Ruotsissa. Uudet ratkaisut mm. sähköautojen lataukseen ja ATEX-kotelointiratkaisut räjähdysherkille alueille saivat hyvän vastaanoton.

Yhtiö ennakoi loppuvuonna 2011 eurooppalaisen talouskriisin vaikuttavan hyvin kielteisesti markkinatilanteeseen. Kevättalvella näkymät ovat positiivisemmat, joskin tilanne Euroopassa on edelleen epävarma. Kohtuullisen tuloksen myötä Ensto luottaa menestykseensä tulevaisuudessa ja vahvistaa asemaansa energiatehokkuuden asiantuntijana panostamalla voimakkaasti niin uusiin tuotekehitysprojekteihin kuin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Lue lisää

Katso kaikki