Ensimmäiset erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydet FISEn rekisteriin

FISE Oy:n hallituksen kokouksessa 27.2.2008 käsiteltiin FISE Oy:n sihteerijärjestön, SuLVIn, erillisen energiatodistuksen (EET) antajan pätevyyden toteamismenettely. FISE totesi erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden seuraaville henkilöille:
Kattelus Rauno, Rovaniemi, lvi-ins.
Kavander Eveliina, Helsinki, DI energiatekniikka
Kähkönen Jarmo, Helsinki, työteknikko (sähkö)
Lindström Anne-Maija, Espoo, teknikko, talonrakennus
Niemi Aarno, Luumäki, DI energiatekniikka
Partanen Hannu, Kuopio
Pitkänen Juhani, Vantaa, rakennusmestari
Toivola Jari, Lahti, rakennusmestari
Jatkossa päteviksi todetut henkilöt löytyvät www.fise.fi -sivuilta. EET-tentin ja pätevyyden hakemuslomake on osoitteessa www.sulvi.fi/p7008.doc. Lomake löytyy myös FISE Oy:n internetsivuilta. Tenttikysymyksiin liittyvä kirjallisuus löytyy www.sulvi.fi/EET_kirjallisuus.pdf. Tentissä kirjallisuus saa olla mukana. Monivalintatehtäviä on 30, joista 22:n on oltava oikein, että tentti on hyväksytysti suoritettu. Tenttitehtävistä osa voi edellyttää laskentaa. Tenttejä on maaliskuusta alkaen eri koulutuspaikkakunnilla ja kevään 2008 viimeinen tentti on 6.6. Helsingissä ja Jyväskylässä.

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n kevään 2008 koulutus painottuu energiaselvityksen ja -todistuksen laadintaan sekä energiatehokkuuslaskennan ohessa myös olemassa olevan rakennuksen energia-asioiden tarkastukseen. Alueilla järjestetään myös lyhyempiä energiatodistusinfoja.

Hannu Partanen kouluttajana energiaselvitys ja -todistus koulutuksessa

Lue lisää

Katso kaikki