Energiatodistus ei saa kahlita kiinteistönomistajia

Energiatodistuksen on annettava oikea kuva kiinteistöjen energiatehokkuudesta. Energiatodistusmenettelystä ei myöskään saa aiheutua turhia kustannuksia, korostavat Suomen Kiinteistöliitto, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ympäristöministeriölle antamassaan uunituoreessa lausunnossaan. Kiinteistönomistajalle on annettava mahdollisuus hyödyntää jo olemassa olevia tietoja.

Nyt lausunnolla ollut turhan ahtaaseen direktiivitulkintaan perustuva lakiehdotus johtaisi toteutuessaan raskaaseen ja kalliiseen menettelyyn. Ehdotuksen mukaan laaditut todistukset eivät antaisi oikeaa kuvaa energiatehokkuudesta ja olisivat siten jopa harhaanjohtavia.

Direktiivin muodollinen täyttäminen ei kannusta eikä edistä energiansäästöä. Energian entistä tehokkaampi käyttö ja energiankulutuksen vähentäminen on arvokas asia, joka ei saa kääntyä itseään vastaan.

Todistusmenettelyn on oltava joustava ja todistuksen laadinnassa on voitava hyödyntää olemassa olevia tietoja ja dokumentteja. Erityistapauksissa voi lisäksi olla perusteltua huomioida käyttöön tai olosuhteisiin liittyvät poikkeukselliset tekijät.

Direktiivi ei edellytä jokaisessa rakennuksessa paikan päällä tapahtuvaa tarkastusta, jos todistuksen laatimiseen tarvittavat tiedot ovat muulla tavoin saatavissa. Suomen Kiinteistöliitto, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ja Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA esittävät säädettäväksi, että rakennusten energiatodistuksessa tarvittavat lähtötiedot on koottava ensisijaisesti hyödyntäen olemassa olevia tietoja ja rakennusten tarkastus tehdään vain, jos välttämättömiä tietoja ei muuten saada.

Lue lisää

Katso kaikki