Energiatodistus edelleen monelle epäselvä

Kiinteistöliitto kysyi taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajilta ja isännöitsijöiltä ajankohtaisesta energiatodistuksesta. Lähes 2000 vastasi kyselyyn. Energiatodistuksesta löydettiin jotain hyvää, mutta pääasiassa se herätti epäilyä ja kritiikkiä.
Hallitusten puheenjohtajien mukaan energiatodistuksen on tähän mennessä teettänyt vain 10 prosenttia taloyhtiöistä. Todistusta tehdään parhaillaan 27 prosentissa taloyhtiöistä. Isännöitsijöistä 66 prosenttia sanoo, että yhdellekään heidän isännöimistään taloyhtiöistä ei ole teetetty energiatodistusta, ja vain 18 prosenttia sanoo, että todistus on teetetty pääosalle heidän isännöimistään taloyhtiöistä.
Energiatodistus ei ole selvä asia: 30 prosenttia hallituksen puheenjohtajista piti energiantodistuksen laatimisen ohjeistusta epäselvänä. Moni vastaaja sanoi kaipaavansa asiasta lisää selkeää viestintää. Noin sata hallituksen puheenjohtajaa myös kommentoi, että energiatodistus on paitsi turha, myös ylimääräinen ja turha kuluerä taloyhtiölle.
Osa vastaajista piti kuitenkin energiatodistusta hyvänä alkuna ja hyvänä talojen kehittämisen työkaluna, mikäli todistuksiin saataisiin myös energiakorjauksiin ohjeistavaa tietoa.
Vuoden 2009 alusta kaikilla yli kuuden huoneiston taloyhtiöillä on oltava lain vaatima energiatodistus, kun tiloja myydään tai vuokrataan.
Lisätietoa: www.kiinteistoliitto.fi

Lue lisää

Katso kaikki