Energiateollisuus: Energia-ala valmis investoimaan energiahaasteiden ratkaisemiseksi

Fortumin uuden ydinvoimayksikön periaatepäätöshakemus on osaltaan vastaus Suomen energiahaasteiden ratkaisemiseen. Lisäkapasiteetilla voidaan lisätä Suomen sähköomavaraisuutta ja samalla ratkaista ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia. Ydinvoimaloiden periaatepäätöshakemukset osoittavat, että energia-ala on valmis investoimaan ja lisäämään päästötöntä sähköntuotantoa.
Fortumin periaatepäätöshakemuksen myötä alkaa poliittisen päätöksenteon vaihe. Toivomme valtioneuvostolta ja aikanaan eduskunnalta hakemusten tasapuolista kohtelua, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Naukkarinen.
– On tärkeää, että valtiovalta vastaa myönteisesti yritysten haluun investoida Suomeen.
Suomeen tarvitaan merkittävästi uutta voimalaitoskapasiteettia ennen kaikkea korvaamaan vanhenevia voimalaitoksia ja lisäämään sähköntuotantomme omavaraisuutta. Samalla sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöjä pitää vähentää reilusti. Energiateollisuus näkeekin ydinvoimaloiden periaatepäätöshakemusten tukevan erinomaisesti valtioneuvoston tuoretta ilmasto- ja energiastrategiaa.
– Ydinvoima tuo paljon kapasiteettia, joka on jatkuvasti käytettävissä. Ydinvoima ei tuota kasvihuonekaasupäästöjä eikä muitakaan päästöjä, joten se on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Juha Naukkarinen.
Energiateollisuuden visiona on lähes päästötön sähköntuotanto. Tavoite voidaan saavuttaa tehostamalla energiankäyttöä sekä lisäämällä ydinvoimaa, uusiutuvia energiamuotoja ja energiatehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotantoa.
Energia-ala on jo vuosia ollut investoinneiltaan selvästi suurin teollisuudenala Suomessa. Tuotantoinvestoinnit tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin.
Riittävät energiainvestoinnit turvaavat myös sen, että sähkön hinta pysyy Suomessa kilpailukykyisenä ja tukee näin osaltaan kansalaisten hyvinvoinnin kehittymistä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Lue lisää

Katso kaikki