Energiatehokkuutta voivat yritykset hyödyntää myös myyntivalttina – Rakennusteollisuuden kehityshankkeet tuottavat tulosta

EU on asettanut Suomenkin rakennuskannan energiakulutuksen vähentämiselle kovat säästötavoitteet ja Rakennusteollisuus RT ry on valinnut ympäristö-, energia- ja ilmastokysymykset yhdeksi toimintansa painopistealueista. Teollisuuden tulee yhdessä viranomaisten kanssa olla kehittämässä lainsäädäntöä ja toisaalta etsiä yritystasolla energiatehokkaita ratkaisuja sekä tuotannossa että lopputuotteissa.
�?�Rakennusteollisuuden kannalta kiristyvät energiavaatimukset ovat mahdollisuus mieluumminkin kuin uhka. Uhka syntyy vain, jos olemme passiivisia emmekä lähtisi mukaan kehitystyöhön. Ympäristöasioiden yleisen arvostuksen kasvun myötä energiatehokkuus tulee olemaan vahva myyntivaltti, jota ei tule jättää käyttämättä�?�, lausui Rakennusteollisuus RT ry:n puheenjohtaja, maxit Oy Ab:n toimitusjohtaja Magnus Holm järjestön syyskokouksessa maanantaina.
Energiakulutuksesta on rakennuskannan osuus runsas 40 % ja siitä 2/3 osaa kohdistuu lämmitykseen tai jäähdytykseen. EU pyrkii tilanteen kohentamiseen ja tähtää ainakin 20 %:n kulutuksen vähennykseen jo vuoteen 2020 mennessä. Brysselissä on esitetty myös vaatimus, että vuoden 2015 jälkeen kaikkien uusien rakennusten tulee olla ns. passiivitaloja, joissa ei tarvita erikseen lämmityslaitteita eikä jäähdytyslaitteita.
Rakennusteollisuudelle tämä haaste merkitsee tuotannossa ympäristöpäästöjen ja energiakulutuksen vähentämistä sekä tuotekehityksen tavoitteeksi energiatehokkuutta parantavia laitteita ja kokonaisia rakennusratkaisuja.
�?�Uudisrakentamisessa saavutetuista tuloksista on hyvä esimerkki Tasavallan Presidentti Tarja Halosen valitsemana RIL-palkinnon tänään saanut Rakennusliike Reposen kehittämä MERA – energiatehokas kerrostalojärjestelmä. Järjestelmää kehitettäessä on yhdistetty niin rakentajan, tuoteteollisuuden kuin myös talotekniikan hyvä osaaminen�?�, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.
Merkittävien säästöjen aikaansaamiseksi toimenpiteitä on tietenkin kohdistettava myös olemassa olevaan rakennuskantaan. Korjausrakentamista tuleekin koskemaan huomattavasti nykyistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset. Rakennusteollisuudella on jo nyt hyvä ja toimiva yhteistyö viranomaisten kanssa, mutta myös olemassa olevaan rakennuskantaan kohdistuvien vaatimusten osalta vuorokeskustelua on laajennettava. Se jatkuu mm. ympäristöministeriön korjausrakentamisstrategiaan sisältyvän toimenpidesuunnitelman laadinnassa.
�?�Korjausrakentamisen strategiassa ehdotettuun säädösohjauksen kasvattamiseen suhtaudumme varauksellisesti, jopa kielteisesti. Pidämme informaatio-ohjauksen kehittämistä taloudellisen ohjauksen ohella sen sijaan suositeltavana�?�, toteaa viranomaisten korjausrakentamiseen kohdistuvista ohjauskeinoista RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti.
Lisätietoja antavat:
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, puh. 09 1299 200 sekä RT:n asiamiehet Reijo S Lehtinen, puh. 09 1299 265, 0500 415 577 ja
Pekka Vuorinen, puh. 09 1299 303, 050 469 2021.

Lue lisää

Katso kaikki