Energiankulutus tarkassa seurannassa WM-Datan toimitalossa

Kesäkuussa 2004 käyttöön otettu WM-datan uusin toimitalo Helsingin Pitänjämäellä on toteutettu nykyaikaiseksi 950 it-asiantuntijan työpaikaksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty energiansäästöön ja sen kulutuksen seurantaan.

WM-datan modernissa toimitalossa rakentajan, rakennuttajan ja käyttäjän kolmikantayhteistyö ei loppunut avaimien luovutukseen kesällä 2004. SRV Viitosten, Eläke-Fennian sekä WM-datan vastuuhenkilöt istuvat neljä kertaa vuodessa saman pöydän ääreen tarkastamaan rakennuksen energiankulutusta ja mahdollisia lisätoimenpiteitä energiankulutuksen alentamiseksi.

Erityinen energiankulutus- ja toimivuusseuranta huipentuu ennen toisen takuuvuoden loppua, eli ensi kesää niin sanotun Motiva-mallin mukaiseen energiakatselmukseen. Silloin katsotaan, onko kaikki toiminut niin kuin on pitänyt, ovatko kustannukset pysyneet tarpeeksi alhaisina ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin.

SRV Yhtiöiden talotekniikkajohtaja Eero Nuutinen kertoo, että jo nyt energiankulutus ja toimivuusseuranta on itseään ruokkiva prosessi. Hienosäätöä on pystytty tekemään jatkuvasti säännöllisten energiakokousten avulla.

Energiankulutus reippaasti alle keskitason

Hanke toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa myös talotekniikka hankittiin noin 30 erillisenä kokonaisuutena. Nuutisen mukaan SRV Viitosten suoriin hankintoihin kuului muutamia laitehankintoja, kuten ilmastointikoneet, lämmönjakokeskukset, taajuusmuuttajat ja pistorasiapylväät. Lisäksi projektissa toteutettiin uutena toimintona käyttöönottoinsinööritoiminta. Sillä haluttiin osoittaa, että valitulla projektinjohtomallilla saadaan aikaan energiankulutuksellisesti järkeviä ratkaisuja.

Energiankulutus- ja toimivuusseuranta perustettiin osoittamaan mallin toimivuutta. WM-datalla projektista on vastannut hallintopäällikkö Leo Kilpeläinen, joka on tyytyväinen tähän mennessä saavutettuun alhaiseen energiankulutukseen.

Energiankulutuksessa on menty reippaasti alle tavoitetason. Lämpöenergiaa kuluu noin 17,5 kilowattituntia kuutiota kohden vuodessa, eli yhteensä noin 2000 megawattituntia vuodessa. Kulutus menee siis selvästi alle tämäntyyppisten rakennusten keskitason, ja sisäilmaston ominaisuustaso on S1-luokkaa. – Energiansäästö on sidottu rakennuksen automaatiojärjestelmätoimittajan TAC:n e-palvelulla. Meillä on siis käytön aikainen energianseuranta, ja kulutuksia voidaan seurata tarvittaessa reaaliaikaisesti, Kilpeläinen kertoo.

Miia Eloranta

Lue lisää tuoreesta Talotekniikka-lehdestä. Tilaa lehti tästä linkistä: http://www.talotekniikka-lehti.fi/pages/68

Lue lisää

Katso kaikki