Energiaklubi edistää yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä

Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ry, Fortum Oyj, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy sekä Insinööritoimisto Pro-Team Oy perustivat 27.8.2010 Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry:n edistämään käytännön yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämiseksi Venäjällä.
Energiaklubi perustettiin toteuttamaan käytännössä Suomen työ- ja elinkeinoministeriön ja Venäjän energiaministeriön välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa kuvattua yhteistyötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden aloilla. Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry toimii yhteistyöelimenä Suomessa toimivien yritysten, yritysten etujärjestöjen ja julkisten organisaatioiden sekä venäläisten toimijoiden välillä.
Venäjän uusi energiastrategia korostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta energiatuotannossa. Energian tuotannon ja jakelun uudistamiseksi Venäjä perusti 2009 lopussa Energiaviraston, joka toteuttaa ja koordinoi energiastrategian toteuttamista. Venäjä hakee aktiivisesti yhteistyötä Suomen ja suomalaisten yritysten kanssa energiasektorin
kehittämistavoitteidensa saavuttamiseksi.
– Venäjän energiasektori on voimakkaassa uudistumisvaiheessa. Suomen ja Venäjän välinen yhteisymmärryspöytäkirja tarjoaa huomattavia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille energia-alan yrityksille. Venäjä on tosissaan liikkeellä energiasektorinsa uudistamiseksi ja Energiaklubi tarjoaa ketterän ja nopeasti reagoivan tasapuolisen väylän Suomen ja Venäjän välisten energia-alan hankkeiden identifioimiseksi ja muovaamiseksi konkreettisiksi liiketoimintamahdollisuuksiksi, sanoo René Nyberg, Energiaklubin hallituksen puheenjohtaja ja East Office of Finnish Industries toimitusjohtaja.
Suomalais-venäläinen Energiaklubi ry ottaa jäsenikseen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä Venäjällä kiinnostuneita juridisia henkilöitä, yhdistyksiä ja organisaatioita.

Lue lisää

Katso kaikki