Elinkaarimalli sopii koulujen peruskorjaukseen

Viherlaakson, Kirstin ja Päivänkehrän koulut Espoossa korjataan elinkaarimalilla. Näin vanhat, asutuksen kannalta keskeiset koulurakennukset saadaan nykyvaatimuksia vastaaviksi ennakoitavasti ja varmasti. Tavoitteena on, että vanhojen koulujen henki pystytään säilyttämään, mutta rakennus toimii niin taloteknisesti kuin opetussuunnitelmallisesti modernilla tavalla.

Toteutus halutaan tehdä myös ekologisesti, ympäristöä säästäen. ”Ennakoitavuus eli määritellyt olosuhteet kiinteään hintaan, ei yllättäviä korjausinvestointeja, optimaalinen riskienjako ja yksi vastuutaho.” Näin YIT:n Hannu Soikkeli kiteyttää elinkaarimallin neljä keskeisintä hyötyä kunnan näkökulmasta.

Ei korjaushuolia 20 vuoteen

Espoo on valinnut elinkaarimallin useiden koulujen peruskorjaamiseen ja on pystynyt hyödyntämään kokemuksiaan uusissa hankkeissa. Kunta kiittää, kun koulurakennukset saadaan nykyvaatimuksia vastaavaan kuntoon eikä kunnalla ole korjaushuolia seuraavaan 20 vuoteen.

”Kuntalaisten kannalta elinkaarimalli on varmasti se turvallisin vaihtoehto. Samalla sopimuksella saa peruskorjauksen sekä vastuun ylläpitojaksosta. Näin vältytään yllätyksiltä”, korostaa YIT:llä peruskorjauksista vastaava Tero Aaltonen.

”Espoossa on ymmärretty elinkaarihankkeiden hyvät puolet. Malli toki vaatii rakentajalta osaamista. On tärkeää, että rakentaja pääsee jo ratkaisuja valittaessa tekemään yhteistyötä, jotta peruskorjaus tehdään niin, että 20 vuotta pärjätään kohtuullisilla ylläpitokustannuksilla.”

”Se, että koulut peruskorjataan eikä rakenneta uusia kouluja, on tietysti kaupunkikuvan kannalta oleellista. Lisäksi se on ekologista, sillä esimerkiksi jätteen määrä on pienempi. Peruskorjauksen myötä rakennukset kuluttavat tietysti myös vähemmän energiaa”, Aaltonen tähdentää.

Hoito ja ylläpito kuuluvat sopimukseen Kouluja ympäröivät myös suuret piha-alueet, jotka säästyvät peruskorjattaessa suuremmalta mylläykseltä. Myös piha-alueet kunnostetaan ja niiden hoitotoimet kuuluvat elinkaarimallissa sopimukseen.

Päivänkehrän koulun peruskorjaus on jo valmis. Hankkeen toteutukseen kuuluivat suunnittelu, rakentaminen ja 20 vuoden ylläpitopalvelu. Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankkeiden suunnittelu on käynnissä. Koulujen on määrä valmistua vaiheittain vuosina 2018–2020.

Peruskorjauksesta vastaa YIT ja ylläpidosta huolehtii Caverion.

Lue lisää

Katso kaikki