EK: Rekrytoinnit eivät ole seis, vaikka työllisyys heikkenee

– Rekrytoinnit eivät ole seis, vaikka työllisten määrä kokonaisuutena supistuu. Tämä on hyvä muistaa synkkien talousuutisten keskellä, korostaa asiantuntija Satu �?gren Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.

�?grenin mukaan EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu osoittaa, että määräaikaisten työsuhteiden määrä supistuu tänä vuonna merkittävästi. EK:n tiedustelu tehtiin loka-marraskuussa 2008. Vastanneissa yrityksissä työskenteli lähes 490 000 työntekijää

Viime vuonna EK:n jäsenyrityksissä vakituisten työsuhteiden osuus oli vuoden lopulla 91 % kaikista työsuhteista. Näistä kokoaikaisia oli 78 % ja osa-aikaisia 14 %. Määräaikaisten osuus oli 9 %.

EK:n jäsenyrityksistä lähes joka viidennellä oli viime vuoden lopulla vuokratyövoimaa. Vuokratyövoiman käyttö oli yleisintä rakentamisessa (34 % yrityksistä) ja teollisuudessa (32 % yrityksistä). Palvelualan yrityksistä 17 % käytti vuorattuja työntekijöitä.

Vuokratyövoiman osuus suhteutettuna yritysten omaan henkilöstöön oli 3 %. Vuokratyövoiman käyttöä aiotaan lisätä teollisuudessa ja palvelualoilla. Rakennusalalla vuokratyövoima pysyy ennallaan.

– Rekrytointivaikeudet ovat monilta osin poistuneet talouden nopean käänteen takia, mutta tilanne voi muuttua taas yhtä nopeasti. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen huippu ajoittuu vuosikymmenen vaihteeseen, ja eläkkeelle siirtyy jo nyt enemmän väkeä kuin nuoria tulee työmarkkinoille, �?gren muistuttaa.

EK:n koulutusjohtaja Markku Koponen toivoo, että työntekijät ja työnantajat käyttävät hyväkseen kaikki yhteiskunnan tarjoamat koulutusmahdollisuudet lomautusten ja irtisanomisten aikana.

– Lomautetut tulisi myös koulutuksessa rinnastaa irtisanottuihin tai irtisanomisuhan alaisiin työntekijöihin, kuten on jo tehty päivärahojen ja esimerkiksi muutosturvan suhteen. Tällöin koulutus voisi olla normaalia työvoimakoulutusta, jossa yrityksen osuus kustannuksista on pienempi tai sitä ei ole lainkaan, esittää Koponen.

www.ek.fi

Lue lisää

Katso kaikki