EK edistää korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelua

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden harjoittelusta yrityksissä ja muissa edustamissaan organisaatioissa.
EK:n verkkosivustolle kootaan harjoittelua puoltavia argumentteja, hyviä toimintamalleja sekä käytännön esimerkkejä harjoittelupaikkoja tarjonneiden yhteisöjen kokemuksista. Tapauskuvaukset julkaistaan myöhemmin keväällä.
Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat ovat vaarassa vähentyä taloudellisen tilanteen takia. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat korostaneet yhteisessä kannanotossaan, että synkistä talousnäkymistä huolimatta nuorille on tärkeää järjestää mahdollisuuksien mukaan kesätöitä ja harjoittelupaikkoja. Korkea-asteen koulutukseen liittyvät harjoittelujaksot tulisi turvata. Ne ovat usein edellytyksenä tutkintojen suorittamiselle. Harjoittelun puute saattaa jopa kokonaan estää opiskelijan valmistumisen. Korkeakouluissa opiskelevat tarvitsevat myös tutkimusaiheita opinnäytetöitään varten.

Lue lisää

Katso kaikki