Digitaaliset katkaisijat suojaavat kiinteistöissä sähkövikojen aiheuttamilta vahingoilta

Luotettavat sähköjärjestelmät ovat kriittisen tärkeitä liike- ja teollisuusrakennuksissa. Puutteet ja virheet voivat olla vahingollisia ihmisille, laitteille ja yrityksen kannattavuudelle.

Kuva: Eaton.

Energianhallintayhtiö Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala vinkkaa tiedotteessa, kuinka kiinteistönomistajat voivat välttää nämä riskit.

Turvallisilla ja luotettavilla sähköjärjestelmillä on keskeinen rooli liike- ja teollisuusrakennusten keskeisten palvelujen tarjoamisessa. Jos näissä järjestelmissä tapahtuu virheitä, se voi tulla kalliiksi, koska toiminnan jatkuvuus häiriintyy ja laitteet voivat vaurioitua. Häiriöt voivat myös aiheuttaa vammoja työntekijöille ja johtaa oikeudellisiin ja taloudellisiin seurauksiin, tiedotteessa kerrotaan.

Tukesin mukaan Tapaturmavakuutuskeskuksen rekisteriin kirjataan vuosittain 120–260 valokaaresta johtuvaa työtapaturmaa. Suurin osa tapauksista liittyy hitsaukseen. Tukesille ilmoitetaan vuosittain noin 10 sähkötapaturmaa, joissa loukkaantuminen on johtunut sähkölaitteistossa syntyneestä valokaaresta, tiedotteessa kerrotaan.

Onnettomuuksien määrää sekä oikosulkujen, ylikuormituksen ja valokaarien riskiä on mahdollista vähentää katkaisijoita käyttämällä.

– Yrityksen suojelemiseksi oikosululta, ylikuormitukselta ja pahimmassa tapauksessa henkilövahingoilta on tärkeää varmistaa, että katkaisijat täyttävät lakisääteiset standardit ja parhaat käytännöt asennuksessa ja kunnossapidossa. Turvallisuuden takaamiseksi kannattaa ehdottomasti käyttää markkinoiden kehittyneimpiä digitaalisia katkaisijoita, jotka ylittävät minimivaatimukset, Tuomaala sanoo tiedotteessa.

Kiinteistönomistajien kannattaa tarkistaa nämä kolme asiaa sähköturvallisuutensa varmistamiseksi:

1. Vähennä inhimillisen erehdyksen riskiä

Yleisin tapaturmien syy on se, että sähköjärjestelmien parissa työskentelyä koskevia viittä turvallisuussääntöä ei noudateta. Varmista siis, että seuraavia vaiheita noudatetaan: 1) Irrota laite sähkövirrasta 2) Varmista, että laitetta ei voi kytkeä uudelleen päälle vahingossa 3) Varmista, että laite ei ole enää jännitteinen 4) Maadoita laite 5) Peitä tai suojaa kaikki lähellä olevat komponentit.

2. Panosta turvallisuuteen enemmän kuin lakisääteisesti vaaditaan

Katkaisijoita koskevat vähimmäisvaatimukset on määritelty tuotestandardissa IEC/EN 60947. Digitaalinen tekniikka mahdollistaa kuitenkin jopa korkeamman suojan tarjoamisen kuin asiaankuuluvissa standardeissa on määritelty. Huippuluokan katkaisijoiden elektroniset laukaisuyksiköt eivät ainoastaan ​​tarjoa tarkkaa katkaisua ja siten lisää turvallisuutta, vaan ne voivat myös toimittaa tietoja nykyisestä tilasta, virheilmoituksista sekä diagnostiikka- ja mittaustietoja.

3. Sähköturvallisuus on investointi – katkaisijoilla vähennät kustannuksia

Investointi nykyaikaisiin, digitaalisiin katkaisijoihin ​​tarjoa lisäsuojaa henkilöstölle sekä vähentää seisokkeja, yksinkertaistaa ja alentaa ylläpitokustannuksia sekä parantaa koko liiketoimintasi tehokkuutta. Uusimmalla teknologialla voi varmistaa, että kiinteistö on turvallinen, luotettava ja kustannustehokas.

– Jotkut yritykset valitsevat sulakkeet katkaisijoiden sijaan alhaisempien kustannusten vuoksi. Pidemmällä aikavälillä tämä voi kuitenkin aiheuttaa sekä suoria että välillisiä lisäkustannuksia, sanoo Tuomaala tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki