Dataa fiksusta rakennuksesta

Dataa fiksusta rakennuksesta -hankkeeseen haetaan mukaan rakennus-, talotekniikka- ja energia-alan yrityksiä.

Dataa fiksusta rakennuksesta -hankkeeseen haetaan mukaan rakennus-, talotekniikka- ja energia-alan yrityksiä.

Hanketta ovat käynnistämässä Jyväskylän yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusien teknologioiden mahdollistamia ratkaisuja rakennusten optimaaliseen käyttöön ja elinkaaren hallintaan.

Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja rakennuksen datan keräämiseen ja hallintaan, tekoälyn hyödyntämiseen, sekä rakennuskosteuden mittaamiseen ja hallintaan.

Hankkeen osa-alueet:

 1. Rakennuksista kerättävän datan säilytys ja BIM
  Rakennuksen tietomalli muuntuu tietokannaksi käyttöönoton jälkeen. Tietomallia täydennetään mm. rakennuksessa sijaitsevien antureiden antamalla datalla, sääennustedatalla jne. Eri lähteiden antama data muotoillaan samaan formaattiin ja dataa analysoi poikkeamiin reagoiva tekoäly.
 2. Tekoälyratkaisut
  Dataa analysoivaa tekoälyä voidaan hyödyntää paitsi energiankulutuksen optimoinnissa, myös palvelumallien ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä.
 3. Terveellinen ja viihtyisä rakennus
  Eri lähteistä kerättävän datan avulla tekoäly optimoi ja analysoi reaaliaikaisesti sisäilman laatua. Tavoitteena on ymmärtää paremmin sisäilman online-mittausten ja käyttäjäkokemusten vastaavuutta sekä sisäilman laatuindeksin määrittely.
 4. Kysyntäjoustomallit rakennuksen energiankulutuksen hallinnassa
  Osa-alue pilotoi tekoälyyn pohjautuvan ratkaisun kuluttajalähtöiseen rakennuksen energiankulutuksen hallintaan ja arvioi kysyntäjoustomalliin perustuvien ratkaisujen liiketoimintapotentiaalin.
 5. Rakennusten automaattinen visualisointi
  Kehitetään rakennuksen lähtötiedot (BIM-malli) ja talotekniikkajärjestelmät visuaalisesti yhdistävä 
  web-sovellus.
 6. Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus rakennusten tarkkailussa
  a) AR-sovellus paikalliseen tarkkailuun esim. remontoinnin tai rakentamisen aikana.
  b) VR-sovellus etätarkkailuun esim. vuokra-asuntoyhtiön kuntotarkkailuun
 7. Passiivianturointi rakennuskosteuden mittaamisessa
  RFID-teknologiapohjaiset passiivianturit rakennekosteuden mittaamisessa rakentamisen aikana ja rakennuksen käyttöönoton jälkeen ehkäisevät erityisesti hitaasti syntyviä kosteusvahinkoja. Kustannussäästöjä saavutetaan kiinteistöjen kunnossapidossa oikea-aikaisella ja ennakoivalla korjaustoimilla.
 8. Erilaiset älykkäät palvelut, kuten robotisoitu turvallisuus ja älykäs jätehuolto
  Osa-alue selvittää kiinteistö- ja rakennusalan tietoteknisen nykytilanteen, kartoittaa yksittäisten yritysten tekoälypotentiaali ja -tarpeet. Tavoitteena suunnitella älykkäitä palveluja, jotka voivat tuoda kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille lisäarvoa.

  LISÄKSI
 9. Tuotetaan teknologisten ratkaisujen rajapintarakenne, jota tutkimusryhmät ja suunnitellut palvelut toteuttavat omatoimisesti.
 10. Selvitetään loppukäyttäjäsovellusten liiketoimintamahdollisuudet ja tutkitaan, millainen on tekoälyavusteisen rakennuksen ekosysteemi.
 11. Määritellään tarkasti kerättävän datan ja muun aineiston omistajuus, käyttöoikeudet ja tietosuoja sekä suostumuskäytännön luominen hankkeeseen.

Hankkeesta ja sen yrityskumppanuudesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Teknologiapäällikkö Jarmo Tuppuraiseen, (jarmo.tuppurainen@metropolia.fi 040 834 9891) mahdollisimman pian. Hankkeen toivottu aloitusaika on syksyllä 2019.

Lue lisää

Katso kaikki