Caverion toteuttaa valtatie 12:n tunneleiden tekniikkaa

Yhtiö toteuttaa Vt12 Lahden eteläisen kehätien Lahden pään tunneleiden tekniset järjestelmät.

Yhtiö toteuttaa Vt12 Lahden eteläisen kehätien Lahden pään tunneleiden tekniset järjestelmät.

Caverion on tehnyt sopimuksen tunneleiden teknisten järjestelmien toimituksesta Vt12 Lahden eteläisen kehätien Lahden päähän. Hanketta toteuttaa VALTARI-allianssi, jonka muodostavat Liikennevirasto, Lahden kaupunki, Hollolan kunta, Skanska Infra Oy ja Pöyry Finland Oy. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

”Tunneleiden teknisillä järjestelmillä ja niiden onnistuneella ja häiriöttömällä käyttöönotolla on suuri merkitys hankekokonaisuuden valmistumisessa. Caverionilla on laaja kokemus tunneleiden teknisten järjestelmien ratkaisuista ja toteutuksesta”, sanoo projektijohtaja Janne Wikström Liikennevirastosta.

Allianssihankkeen toteutusvaihe käynnistyi kesäkuussa 2018. Caverionin vastuualueena ovat tunneleiden tekniset järjestelmät: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia sekä turvallisuus ja tieliikenteen ohjaus eli telematiikka.

”Olemme erittäin iloisia, että voimme olla mukana tässä merkittävässä väylähankkeessa. Tunneleiden uusimmalla teknologialla varmistetaan erityisesti tien käyttäjien turvallisuutta”, sanoo Caverion Suomen liiketoimintajohtaja Riku Mandelin.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.

Caverion toteuttaa parhaillaan Helsingin Teollisuuskadun tunnelin teknisiä järjestelmiä. Aiemmin Caverion on toimittanut tekniset järjestelmät muun muassa Valtatie 1 Salon Isokylän tunneliin, Kehä 1 Mestarintunneliin Espoon Leppävaarassa, E18-moottoritien Markkinamäen tunneliin sekä Valtatie 3 Hämeenlinnan tunneliin.

 

Lue lisää

Katso kaikki