Caverion Oyj:n liikevaihto edellisvuoden tasolla

Caverion on ottanut käyttöön tiukemman projektien tarjouslupaprosessin.

Caverion päivitti 19.10.2016 tulosohjeistuksena, jonka mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja on 40-50 milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa).

Tämän vuoden loppu kuluu Caverionilla uudelleenjärjestelyohjelman merkeissä. Konserni arvioi, että, että kokonaishenkilöstövähennykset koskevat noin 1 000 työntekijää, eli 300 työntekijää alkuperäistä arviota enemmän.

Saneeraustoimien kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä 20–24 miljoonaa euroa vuonna 2016. Lisäksi Caverion on karsinut turhia kiinteitä kehitys-, konsultointi- ja matkustuskuluja.

“Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä Caverion on jatkanut toimintojensa uudelleenjärjestelyjä ja projektikantansa läpikäyntiä. Arvioinnin seurauksena useissa projekteissa tunnistettiin edelleen haasteita projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyen”, kertoo väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen.

Konsernin haasteet koskevat Toikkasen mukaan pääosin Ruotsin, Tanska-Norjan, Saksan ja Teollisuuden Ratkaisujen divisioonia. Arvioinnin perusteella Caverion on tehnyt ja tulee tekemään entistä varovaisempia kustannusarvioiden tarkistuksia ja varauksia projektikantaansa. Näillä oikaisuilla on vaikutusta konsernin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tuloksiin vuonna 2016.

Caverion on myös ottanut käyttöön tiukemman projektien tarjouslupaprosessin konsernissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin ovat vaikuttaneet tilauskantaan kolmannella vuosineljänneksellä.

”Tämän seurauksena Caverionin tilauskanta on hieman laskenut kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Vasta perustettu Projektit-konsernitoimintomme tukee nyt myös

projektitoimistoja (PMO) divisioonissa”, Toikkanen kertoo.

”Huolimatta lisääntyneestä keskittymisestä uudelleenjärjestelyihin onnistuimme saavuttamaan 19,5 (7-9/2015: 21,3) milj. euron käyttökatteen ilman uudelleenjärjestelykuluja kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirtamme oli edelleen epätyydyttävällä tasolla kolmannella neljänneksellä. Tämän korjaamiseksi lisäsimme huomiotamme laskutukseen ja saatavien hallintaan käyttöpääoman hallinnan ja kassavirran parantamiseksi koko konsernissa.”

Markkinaympäristö on Toikkasen mukaan kuitenkin edelleen suotuisa. Erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa on paljon käynnissä olevia tarjouksia.

Caverionin hallitus nimitti 27.9.2016 Ari Lehtorannan Caverion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi.

 

Näkymät vuodelle 2016

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina, uskotaan Caverionilla.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, ja viimeaikaisesta tasaantumisesta huolimatta tämä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja.

Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän.

Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

 

Lue lisää

Katso kaikki