Casa Humana -apurahat hakuun

Suomen Asuntomessut on julkistanut Casa Humana 2006 – tutkimusapurahojen teeman ja haku-ajan. Kesäkuun alussa julkistettavat apurahat myönnetään tulevaisuuden asumisratkaisujen tutkimiseen tai kehittämiseen. Casa Humana apurahat ovat enintään yhteensä 40 000 euroa.

Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuodesta 1981 lähtien asuntomessurahastosta apurahoja, tutkimusmäärärahoja ja tunnustuspalkintoja asuntoasioihin kohdistuvaan soveltavaan tutkimukseen ja kokeilevaan toimintaan.

Yhteiskunnan suuret muutokset kuten teknologian kehitys, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja työelämän muuttuminen vaikuttavat omalta osaltaan ihmisten asumiseen. Työ tulee muun muassa entistä useammin osaksi asumista ja työtä tehdään kotoa käsin. Asukkaiden yksilöllistyviin tarpeisiin vastaaminen edellyttää monimuotoista rakentamista ja myös vanhenevan asuntokantamme peruskorjaamista hyödyntäen uutta teknologiaa. Asumisen kehittämiseksi tarvitaankin laaja-alaista ja poikkitieteellistä tutkimusta.

Vuoden 2006 apurahahakemukset on toimitettava 20.3.2006 mennessä osoitteella Suomen Asuntomessut, Pasilankatu 8, 00240 Helsinki. Esitykset arvioidaan ensin asiantuntijatoimikunnassa ja lopullisen päätöksen tekee Asuntomessujen hallitus.

Lue lisää

Katso kaikki