Budjettiesitys: kotitalousvähennys myös öljylämmityksen kunnostamiseen

Hallitus haluaa budjettiesityksellään parantaa pientalojen energiatehokkuutta. Energiaremontin työkustannuksista tehtävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kasvanee ja vähennyksen käyttötarkoituksen sisäiset rajat poistunevat.
�?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto haluaa korostaa, että kotitalousvähennystä on hallituksen talousarvioesityksen mukaan edelleen mahdollista saada kaikkiin kotitalouksien suorittamiin energiatehokkuutta parantaviin kunnostustoimenpiteisiin. Budjettiesityksen mukaan tukea voisi saada lämmitystapamuutoksen lisäksi myös öljylämmitysjärjestelmän kunnostamiseen ja sen täydentämiseen esimerkiksi aurinkolämpöjärjestelmällä.

Lue lisää

Katso kaikki