Biopolttoöljyseoksien testi etenee ongelmitta

�?ljyalan Palvelukeskus on testannut vuoden ajan kolmessakymmenessä testitalossa lämmitysöljyä, jossa on mukana 5 – 10 prosenttia bioöljyä. Bio-osuus lämmitysöljyssä vähentää öljylämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä.
Testitaloissa ei ole havaittu biolämmitysöljyseoksista aiheutuneita ongelmia. Taloissa kokeillaan erityyppisten biolämmitysöljyseosten toimivuutta ja säilyvyyttä tavallisissa öljylämmityslaitteissa kahden lämmityskauden ajan eli ensi vuoden kevääseen.
– Tähän mennessä testit ovat sujuneet ilman yllätyksiä. Biolämmitysöljyseokset ovat palaneet öljylämmityslaitteissa vastaavalla tavalla kuin tavallinen polttoöljy, kertoo projektipäällikkö Eero Otronen �?ljyalan Palvelukeskuksesta. Bio-osuus lämmitysöljyssä vähentää öljylämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä.
Lämmitysöljyn bio-osuus nousee tulevina vuosina asteittain niin, että se on kymmenen prosenttia vuonna 2016. �?ljyalan toimijoiden testit ovat osa toimintaa, jolla seurataan ja varmistetaan biopolttoöljyseosten toimivuutta.
Kenttätesteissä on mukana 30 omakotitaloa lähinnä pääkaupunkiseudulta ja muualta Uudellamaalta. Talot ovat omakotitaloja, joissa on tavalliset öljylämmityslaitteet. Ennen kokeen alkua talojen öljylämmityslaitteille tehtiin normaali vuosihuolto. Biolämmitysöljyseosten testikäyttöä varten laitteisiin ei tehty muutoksia.

Lue lisää

Katso kaikki