Biopolttoöljyjen kokeilut alkoivat testitaloissa

�?ljyala on yhteistyössä aloittanut kenttätutkimuksen, jossa seurataan biopolttoöljyjen toimivuutta tutkimuksessa mukana olevien omakotitalojen öljylämmitysjärjestelmissä parin vuoden ajan. Hankkeessa testataan erityyppisten biopolttoöljyseosten soveltuvuutta tavallisiin öljylämmityslaitteisiin ja seosten säilyvyyttä.
Kenttätesteissä on kahden lämmityskauden aikana mukana kaikkiaan runsaat parikymmentä omakotitaloa, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Taloissa käytetään testikauden aikana tavallisesta lämmitysöljystä ja eri biopolttoöljyistä valmistettuja seoksia, kerrotaan �?ljyalan Palvelukeskuksesta.
Nyt aloitetut kenttäkokeet pohjustavat biopolttoöljyjen tuloa asteittain öljylämmittäjien käyttöön. �?ljy-yhtiöt ovat asettaneet alan yhteisen tavoitteen, jonka mukaan biopolttoöljyn osuus lämmityspolttonesteistä olisi kaksi prosenttia vuonna 2009 ja kasvaisi kymmeneen prosenttiin vuoteen 2016 mennessä.
Tavoite liittyy valtiovallan ja öljyalan vastikään jatkettuun ja uusittuun öljylämmityksen energiatehokkuussopimukseen Höylä III:een. Energiatehokkuussopimuksen allekirjoittajina valtiovallan puolelta ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Sopimuksessa ovat mukana kaikki öljy-yhtiöt ja jakeluketjut.
Aiempien energiansäästösopimusten aikana viimeisten kymmenen vuoden kuluessa öljylämmitystaloissa on tehty kattilanvaihtoja ja muita uudistuksia, joiden avulla on säästetty jo noin 830 miljoonaa litraa öljyä. Määrä vastaa 250 000 keskivertopientalon vuotuista öljynkulutusta. Samalla on vähennetty hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Biopolttoöljyjen käyttöönotto tulee vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä edelleen.
Kotimaiset laitevalmistajat ovat testanneet biopolttoöljyjä pienemmässä mittakaavassa aiemmin. Nyt on lähdetty laajemmalla kenttäkokeella vielä tutkimaan biopolttoöljyjen ja tavallisten lämmitysöljyjen seosten toimivuutta käytännössä. Aiemmissa kokeissa biopolttoöljyt ovat toimineet hyvin nykyaikaisissa öljykattiloissa.
Nyt alkaneessa seurannassa mukana olevat talot ovat normaaleja omakotitaloja, joissa on tavalliset öljylämmityslaitteet. Ennen koekauden alkua talojen öljylämmityslaitteille tehtiin normaali vuosihuolto. Tätä testiä varten laitteisiin ei tehty varsinaisia muutoksia.
Mallia kenttätutkimukselle on saatu Keski-Euroopasta, jossa öljylämmityksellä on vahva asema lämmitysmarkkinoilla ja jossa aurinkolämpö on otettu laajasti energialähteeksi öljyn rinnalle. Keski-Euroopassa biopolttoöljyseosten toimivuustestejä on tehty nyt vuoden ajan. Suomessa ilmasto-olot ovat sen verran erilaiset, että on paikallaan seurata erilaisten biopolttoöljyseosten käyttäytymistä ja säilyvyyttä laajemmalla ja pitkäaikaisemmalla testihankkeella täälläkin, todetaan �?ljyalan Palvelukeskuksesta.
Seurantatutkimus toteutetaan yhteistyössä �?ljyalan Palvelukeskuksen, öljy-yhtiöiden, laitevalmistajien sekä asennusliikkeitä edustavan �?ljy- ja Kaasulämmitys Yhdistyksen kesken. Rahoitusta hankkeeseen tulee myös valtion puolelta ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kautta.

Lue lisää

Katso kaikki