Biopolttoöljy tulee lämmitysmarkkinoille

Biopolttoöljy on tulossa Suomen lämmitysmarkkinoille. Osana Höylä III -energiatehokkuussopimusta �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto on sitoutumassa alan yhteiseen tavoitteeseen, jonka mukaan biopolttoöljyn osuus olisi 2 % lämmityspolttonesteistä vuonna 2009 ja kasvaisi 10 %:iin vuoteen 2016 mennessä. Nykyiset öljylämmityslaitteet soveltuvat myös biopolttoöljylle. Asiasta kertoi keskusliiton hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Risto Rinne avatessaan öljy- ja kaasualan energiaseminaarin Hämeenlinnassa tiistaina 23. lokakuuta.

Valtioneuvosto on tehnyt eduskunnalle esityksen polttoaineiden valmisteverolain muuttamiseksi niin, että biopolttoöljy vapautetaan kokonaan valmisteverosta. �?ljyala pitää esitystä merkittävänä tekijänä biopolttoaineiden saamiseksi myös lämmitysmarkkinoille.

Kaiken kaikkiaan öljy- ja kaasuala pyrkii Rinteen mukaan tekemään oman osansa yhteisissä talkoissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ala ei kuitenkaan kannata yksityiskohtaista säätelyä, vaan markkinapohjaista lähestymistapaa, joka jättää alan toimijoille tilaa päättää kustannustehokkaista toimenpiteistä.

Kannatettavana esimerkkinä Rinne mainitsi liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta koskevan lainsäädännön, koska se jättää viime kädessä alan toimijoiden päätettäväksi, miten vaadittavat määrät liikenteen biopolttoaineita tuodaan markkinoille. Velvoite alkaa ensi vuoden alussa, jolloin kaksi prosenttia liikennepolttoaineiden kokonaismäärästä on oltava biopolttoaineita. Niiden osuus kasvaa asteittain seuraavina vuosina.

Rinne puuttui myös EU:n komission esittämään polttoainedirektiivin muutosehdotukseen. Sen mukaan markkinoille liikennepolttoaineita toimittaville asetettaisiin velvoite seurata polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä niiden elinkaaren aikana sekä velvoite vähentää päästöjä kymmenen prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2020 mennessä. Rinne totesi, että öljyala on pitänyt perusteltuna ohjausta sellaisiin polttoaineisiin, joiden elinkaaren aikaiset päästöt ovat alhaisimmat, mutta ala katsoo, että asian valmistelua tulisi vielä jatkaa, ennen kuin tällaiset vaatimukset sisällytetään direktiiviin.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Risto Rinne, puh. 010 458 4990, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto, puh. 040 503 9466

Lue lisää

Katso kaikki