Avoimuus murtaa energiamittauksen perinteiset järjestelmämarkkinat

Energian käyttäjät vaativat jatkossa ajantasaista mittaustietoa ja uusia palveluja. Energiayhtiöt ovat vastaamassa tähän tarpeeseen asentamalla kaukoluentaan perustuvat energiamittarit lähes kaikille käyttäjille lähivuosina.

– Energiayhtiöt ovat jatkossa haluttomia sitoutumaan vain yhden järjestelmätoimittajan ratkaisuun. Sen sijaan ne haluavat yhdistää eri teknologioita vapaammin omien tarpeidensa mukaan. Seurauksena on energianmittauksen järjestelmien perinteisten markkina-asemien murtuminen ja siirtyminen avoimeen ajatteluun. Näin uskoo jyväskyläläisen Aidon Oy:n toimitusjohtaja Timo Chrons. Hän johtaa uutta energianmittaukseen erikoistunutta yritystä, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa.

– Haastamme alan toimijat luomaan uutta toimintamallia yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Oleellista on saada aikaan keskustelu avoimuuden ja yhteensopivuuden aikaansaamiseksi alalle. Oma lupauksemme oli käynnistää keskustelu ja pyrkiä avoimuuteen tinkimättömästi kaikilla järjestelmätasoilla. Tässä katsomme onnistuneemme, Chrons sanoo.

Nykyiset kaukoluennan järjestelmät perustuvat valmistajan määrittelemään teknologiaan. Energiayhtiöt joutuvat avoimuuden ja yhteensopivuuden puuttuessa valitsemaan kokonaisuudelle vain yhden järjestelmätoimittajan. Tämä vaikeuttaa järjestelmän hankintaa ja joustavaa kehittämistä sekä saattaa vaatia suuria kertainvestointeja.

– Näen puutteet avoimuudessa ja yhteensopivuudessa vakavina esteinä energianmittauksen kehittymiselle. Yksin EU:n alueella on yli 200 miljoonaa mittauspistettä, jotka käydään lukemassa paikan päällä. Tarve kaukoluennalle on siis valtava, mutta laitevalmistajat eivät ole kyenneet yhdessä vastaamaan siihen, Chrons sanoo.

Aidon on tuonut markkinoille ensimmäisen avoimeen ajatteluun perustuvan energian mittauksen konseptin. Avoimuus yltää järjestelmän ylätasolta aina energiankulutuksen mittaukseen asti. Yhtiön kehittämä uusi energiamittari voi toimia usealla eri tiedonsiirtotekniikalla energiayhtiön tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää

Katso kaikki