Aurinkosähkön pientuotanto kasvoi voimakkaasti viime vuonna

Aurinkosähkön pientuotannon kapasiteetti ylitti 600 megawattia Suomessa vuonna 2022.

Kuva: Shutterstock.

Alustavan tiedon mukaan vuoden 2022 lopussa sähköverkkoon oli liitetty aurinkosähkön pientuotantokapasiteettia yhteensä noin 635 megawattia. Kapasiteetti kasvoi yli 60 prosenttia eli yli 240 megawattia vuoteen 2021 verrattuna, kerrotaan Energiaviraston tiedotteessa.

Aurinkosähkön osuus verkkoon asennetusta sähkön tuotantokapasiteetista oli vuoden 2022 lopussa noin kolme prosenttia. Aurinkosähkön tuotanto vastasi Suomen sähkön kokonaistuotannosta noin 0,6 prosenttia vuonna 2022. 

Valtaosa sähköverkkoon liitetystä aurinkosähkökapasiteetista on pientuotantoa. Aurinkosähkön pientuotannolla tarkoitetaan alle yhden megawatin (MW) tuotantolaitteistoja. Teollisen kokoluokan (yli 1 MW) aurinkovoimaloiden määrä on myös kasvussa. Tällä hetkellä Energiaviraston ylläpitämässä voimalaitosrekisterissä yli yhden megawatin aurinkosähkölaitosten kapasiteetti on yhteensä 34 megawattia. Lisäksi sähköverkkoon kytkemätöntä aurinkosähkökapasiteettia on yhteensä arviolta 22 megawattia, joka on asennettu erityisesti vapaa-ajan asuntoihin. 

Kaavio: Energiavirasto


 
Vuoden 2022 luvut perustuvat Energiaviraston sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä keräämiin tietoihin. Luvut ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua.

Kokonaisuudessaan Suomessa oli sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantokapasiteettia noin 20 000 megawattia vuoden 2022 lopussa. Suurempien voimalaitosten (yli 1 MW yksiköt) tietoihin voi tutustua Energiaviraston voimalaitosrekisterissä. 

Energiavirasto kerää vuosittain sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (edellisvuoden lopun tilanne, alle 1 MW yksiköt) osana sähköverkon teknisiä tunnuslukuja. Arvio sähköverkkoon kytkemättömästä aurinkosähkökapasiteetistä perustuu Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen pientalojen lämmitysenergiaa käsittelevään aineistoon, muihin pientuotannon kapasiteettitietoihin sekä Motivan arvioon. 

Jakeluverkkoyhtiökohtaiset tiedot verkkoon kytketystä sähkön pientuotannosta julkaistaan alkusyksyllä, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu, tiedotteessa kerrotaan.  

Lue lisää

Katso kaikki