Aurinkopaneelien asennuskausi on jälleen kuumimmillaan – ”Turvallisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle”

Aurinkosähkövoimalan turvallisuuden voi varmistaa oikeilla komponenteilla.

Kuva: Eaton

Aurinkosähkövoimaloiden määrän kasvua vauhdittaa aurinkopaneeleiden hankintakustannusten aleneminen, sähkön kulutushintojen heilahtelut ja mahdollisuus myydä sähköä verkkoon. Aurinkosähkön tuotantojärjestelmiä hankittaessa keskitytään usein lähinnä järjestelmän kokoon, paneelien määrään ja niiden hyötysuhteeseen. Sen sijaan turvallisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle, kerrotaan Eatonin tiedotteessa.

Tuottamaansa sähköä suoraan sähköverkkoon syöttävät aurinkosähköjärjestelmät vaativat luotettavien laitteiden käyttöä ja turvallisia komponentteja, jotta sähköverkon vakaus tai pahimmillaan jopa asentajien henki ei vaarannu.

– Aurinkosähkötuotannon jatkuvan kasvun vuoksi tarvitaan ratkaisuja suojaamaan verkon vakautta mahdollisten vikatilanteiden varalle. Sähköverkon vakaus on uhattuna sitä enemmän, mitä enemmän verkossa on yhtäaikaisia ongelmia, ja aurinkosähköjärjestelmien kasvava määrä lisää riskiä yhtäaikaisiin ongelmiin, sanoo Eatonin tuotepäällikkö Johanna Ellä tiedotteessa.

Huomioi nämä aurinkovoimalan suojausta suunnitellessa

Energiateollisuus suosittelee, että yli 50 kVA:n tuotantojärjestelmät vaativat erillisen keskitetyn suojauslaitteen, joka osaa kytkeä tuotantolaitteiston irti verkosta tarvittaessa. Useat sähkönjakeluyhtiöt soveltavat jo Energiateollisuuden suositusta.

– Suojausta suunnitellessa kannattaa huomioida, että ne ovat helposti asennettavia. Olemme kehittäneet tähän plug and play -tyyppisen ratkaisun, jossa keskitetyn NAS-suojauslaitteen oletusasetukset istuvat Suomen sähköverkkoyhtiöiden vaatimuksiin, eikä asetuksia tarvitse erikseen etsiä tai asetella. Tämä helpottaa suunnittelua, nopeuttaa asennusta ja läpimenoaikaa, Ellä sanoo tiedotteessa.

Perinteisiin järjestelmiin verrattuna aurinkosähköjärjestelmissä on yksi iso ero, joka olisi hyvä tunnistaa ja muistaa: Virran katkaiseminen rakennuksen pääkatkaisijasta ei vielä tee aurinkosähköjärjestelmää turvalliseksi.

– Tarvitaan laite, joka luo turvalliset olosuhteet pelastushenkilökunnalle esimerkiksi tulipaloa sammutettaessa. Eatonin SOL-palomiehenkytkimet tarjoavat tähän ratkaisun. Ne ovat DC-virtapiirin kytkinerottimia, jotka erottavat sähkönsyötön invertterin ja aurinkopaneelien välillä. SOL-palomiehenkytkimellä katkaistaan sähkönsyöttö kiinteistöön ja pelastustyöt voidaan suorittaa turvallisesti, Ellä sanoo tiedotteessa.

Aurinkopaneelijärjestelmä tarvitsee suojata myös ylikuorma- ja vikatilanteilta. Erityisesti asuin- ja liiketiloissa vaaditaan luotettavaa suojausta, joka kasvattaa myös invertterin käyttöikää. Ylijännitesuojaus varmistaa, ettei laitteisto tai invertteri vaurioidu aurinkosähköjärjestelmän DC-puolella tapahtuvasta ylijännitteestä. Sulakkeiden perustehtävä on reagoida vikatilanteissa ja aurinkosähköasennuksiin tarkoitetut sulakkeiden tulee toimia Suomen vaihtelevissa ja haastavissa sääolosuhteissa, jotka voivat tuoda aurinkojärjestelmille yllättäviäkin haasteita, tiedotteessa muistutetaan.

Lue myös:

Aurinkosähköjärjestelmät vaativat kaikkien katolla toimivien huomiota
Kuhinaa aurinkosähkömarkkinoilla – Yksikidepaneelit ovat nyt vallanneet markkinat

Lue lisää

Katso kaikki