Assemblin Academysta kokemuksia ja kehittämisprojekteja

Assemblin-konsernissa lanseerattiin vuonna 2018 oma sisäinen koulutusohjelma, Assemblin Academy.

Assemblin-konsernissa lanseerattiin vuonna 2018 oma sisäinen koulutusohjelma, Assemblin Academy.

Assemblin Academyssa työntekijöitä koulutetaan yrityksen sisällä. Suomessa Assemblin Academy lanseerattiin kesällä 2018 ja ensimmäinen esimiespainotuksella ollut koulutusohjelma starttasi viime syksynä.

Koulutusohjelman rakentaminen

Suomessa ensimmäisen koulutusohjelman kumppaniksi valittiin Educo Valmennustalo. Koulutus räätälöitiin Assemblinille sopivaksi painottaen esimiestyöskentelyä ja johtamistaitoja.

Ohjelmasta tehtiin tutkintoon johtava koulutus, jolloin se tuotti osallistujille myös virallisen todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Ohjelman sisällön ja osallistujien taustat huomioiden soveltuvaksi tutkinnoksi valittiin tekniikan erikoisammattitutkinto.

Syyskuussa 2018 starttasi Suomen ensimmäinen Assemblin Academyn esimieskoulutus 20 innokkaan osallistujan voimin.

”Assemblin Academy on ollut Ruotsissa käynnissä jo pidemmän aikaan ja nyt saimme rakennettua tämän koulutuskokonaisuuden myös Suomeen. Academyn ensimmäinen koulutusohjelma oli täysin avoin meidän kaikille työntekijöille”, kertoo Assemblinin toimitusjohtaja Magnus Eriksson.

”Saimme paljon hakemuksia ja jokainen hakemus kävi valintaprosessin läpi, joista valitsimme 20 osallistujaa.”

Assemblin Academyn esimieskoulutukseen sisältyi runsaasti ihmisten johtamiseen liittyviä koulutuspäiviä ja osallistujat saivat käyttöönsä erilaisia työkaluja oman johtamisensa tueksi.Ihmisten johtamiseen liittyvien taitojen ja työkalujen lisäksi ohjelma tarjosi osallistujille koulutuspäiviä prosessien kehittämiseen, projektijohtamiseen, talouteen ja juridiikkaan sekä johtamisviestintään.

”Koulutus käynnistyi DISC-analyysilla, minkä koko porukka koki todella onnistuneeksi osaksi kokonaisuutta. Tämän ansiosta koko koulutusohjelman aikana oli helpompi keskittyä omiin kehitysosa-alueisiin, koska ne oli tunnistettu jo koulutuksen alkutaipaleella.”

Esimieskoulutuksen tuloksia

Ohjelman aikana osallistujat suorittivat tekniikan erikoisammattitutkinnon. Näyttönä omasta osaamisestaan kukin osallistuja laati kehittämisprojektin omaan työhönsä. Koulutusohjelman tuotoksena syntyikin 16 kpl koko Assemblinia hyödyntäviä kehittämisprojekteja.

”Projekteissa saatiin aikaiseksi erittäin hyviä työkaluja niin urakointiin, tuotantoon että hallinnon arkeen”, toteaa Eriksson.

Ohjelmaan osallistui niin tuoreita vasta esimiestehtävissä aloittaneita kuin kokeneempia esimieskonkareita. Kumpikin kohderyhmä koki saaneensa koulutusohjelmasta paljon työkaluja omaan työhönsä.

Assemblin Academy tulevaisuudessa

Tällä hetkellä kehitteillä on sekä jatko-ohjelma ensimmäisen koulutusohjelman suorittaneille että uusi esimieskoulutus. Assemblin Academyn seuraava ryhmä startanneekin jo vuoden 2020 aikana.

Lue lisää

Katso kaikki