Arkkitehtikoulutukseen tulossa passiivitalon suunnitteluohje

Suomen Asuntomessujen hallitus on myöntänyt vuoden 2008 Casa Humana -apurahan Kimmo Lylykankaan ja Jyri Niemisen hankkeelle passiivitalon suunnitteluohjeen laatimiseksi arkkitehtikoulutusta varten. Apuraha on 20 000 euroa.

– Rakennusten energiatehokkuuden vaatimukset ovat lisääntyneet niin ilmastonmuutoskysymysten kuin myös asumiskustannusten kohoamisen johdosta. Keskeisimmät ratkaisut energiatehokkuuden kannalta tehdään arkkitehtisuunnittelussa: esimerkiksi rakennuksen koko, ulkovaipan muoto sekä ikkunoiden pinta-ala ja suuntaus vaikuttavat ratkaisevasti lämmitysenergian tarpeeseen. Ottamalla näin kestävän kehityksen periaatteet mukaan jo lähtökohtana nuorten suunnittelijoiden koulutuksen sisällössä on vaikuttavuus yhteiskunnan kannalta pitkällä aikavälillä huomattava. Siitä syystä olemme halunneet suunnata apurahan tänä vuonna nimenomaan arkkitehtikoulutuksen kehittämiseen ja edistää passiivitalostandardin mukaista rakentamista Suomessa, toteaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.
Passiivitalo on maailmanlaajuisesti tunnettu energiatehokkaan rakentamisen standardi, jonka mukainen talo on rakenteilla muun muassa Valkeakosken asuntomessuille 2009. Passiivitalostandardin mukainen rakentaminen on yleisempää muualla Euroopassa, jossa valtio myös tukee toimintaa.
– Passiivitalon keskeinen periaate on se, että ulkovaipan lämmöneristävyyttä riittävästi parantamalla talotekniikka voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin ja samalla saavuttaa merkittävä energiasäästö. Perinteisen lämmönjakojärjestelmän sijasta lämmitys voidaan toteuttaa ilmanvaihdon välityksellä. Passiivitalon lämmitysenergiantarve on 25 – 30 % tavanomaisesta riippuen rakennuksen arkkitehtuurista ja rakentamisen ratkaisuista, toteaa Kimmo Lylykangas.
– Passiivitalostandardin mukaisen rakentamisen yleistyminen auttaisi merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja EU-maiden päästötavoitteiden saavuttamisessa, korostaa Jyri Nieminen.
Arkkitehti Kimmo Lylykankaalla ja DI Jyri Niemisellä on monipuolinen kokemus energiatehokkaan rakentamisen tutkimushankkeista sekä koulutus- ja pilottikohteiden toteuttamisesta. Molemmat ovat sekä suunnitelleet hankkeita että kouluttaneet rakennusalan ammattilaisia. Heillä on myös laaja ulkomaisen passiivitalostandardian tuntemus.

Lue lisää

Katso kaikki