Are vastaa Suomen Messujen turvajärjestelmistä

Are Oy:n ja Osuuskunta Suomen Messujen yhteistyö LVIS-laitteiden huollon ja ylläpidon osalta on saanut jatkoa turvajärjestelmien huoltoa, ylläpitoa ja kehittämistä koskevalla sopimuksella. Sopimus sisältää huoltojen ja viankorjauksen lisäksi käyttäjätuen. Samalla Are on sitoutunut Messukeskuksen turvajärjestelmien kehittämiseen.
Osuuskunta Suomen Messujen kiinteistön turvallisuuslaitteista vastaava Jarmo Tatti kertoo, että päätökseen vaikuttivat palvelua ja huoltoa koskeneen tarjouksen perusteellisuus sekä aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä. Tatti uskoo yhden toimittajan kanssa asioimisen synnyttävän myös synergiaetuja. Aren huollon vastuulla ovat entuudestaan tilaajan palo- ja sprinklerijärjestelmät.

Lue lisää

Katso kaikki