Are toteuttaa Neste Oilin Porvoon Jalostamon keskuslaboratorion LVI-työt

Are Oy vastaa Neste Oil Oyj:n Porvoon Jalostamon keskuslaboratorion uudisrakennuksen LVI-urakoinnista. Työt ovat Aren osalta alkamassa jo tammikuun aikana, ja LVI-urakan on määrä valmistua maaliskuussa 2010. �?ljy-yhtiö Neste Oilin uusi keskuslaboratorio on noin 6 000 m² suuruinen.
– Keskuslaboratorion LVI-töiden toteuttaminen on teknisesti erittäin haastavaa verrattuna esimerkiksi tavanomaiseen toimistorakennukseen. IV-konehuone on pinta-alaltaan 1 000 m² suuruinen ja se sisältää paljon nykyaikaista tekniikkaa. Aren kilpailuvaltit ovat laajojen kokonaisuuksien hallinta, osaava työnjohto ja henkilöstö, kertoo Neste Oilin projektipäällikkö Matti Sainio.

Uudessa keskuslaboratoriossa on tarkoitus analysoida polttoaineiden sekä kaasumaisten aineiden näytteitä, jotta ne täyttävät Neste Oilin tiukat laatukriteerit. Aren toimitus sisältää uudisrakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät, lämpö- ja jäähdytysvesijärjestelmät ilmanvaihdon jäähdytyslaitteineen sekä kaikki ilmanvaihtojärjestelmät. Erikoisputkistoista liuos- ja ionivaihdetun veden järjestelmät sisältyvät myös toimitukseen.

– Pääsemme toteuttamaan vaativan ja mielenkiintoisen rakennushankkeen LVI-työt. Uuden keskuslaboratorion ilmanvaihdolle on asetettu tiukat vaatimukset sen käyttötarkoituksesta johtuen. Esimerkiksi kaikki poistoilmanvaihtolaitteet ovat räjähdyssuojattuja ATEX-laitteita. Poistokanaviston materiaalina käytetään ainoastaan haponkestävää terästä, kertoo aluejohtaja Kari Okka Arelta.
Are tekee parhaillaan keväällä 2009 valmistuvan Neste Oilin Porvoon Jalostamon teknologiakeskuksen H-rakennuksen LVI-töitä.

Lue lisää

Katso kaikki