Are toimittaa Vuosaaren Porttikeskuksen turvajärjestelmät

Are Oy ja Lujatalo Oy ovat tehneet urakkasopimukset kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja kameravalvontajärjestelmien toimittamisesta Vuosaaren Porttikeskukseen ja logistiikka-alueelle. Vuosaaren satama-alueelle on rakenteilla Gatehouse-toimistorakennus, Hansaterminaali, pysäköintirakennus ja neljä varastohallia.
Lujatalon Oy:n edustajana urakkasopimuksissa toimii Suomen Talokeskus Oy. �?�Kilpailukykyinen hinta ja tekninen osaaminen, jota Arella on, vastasivat tarpeitamme. Aren hyvin edenneet muut urakat Vuosaaren kohteessa auttoivat myös ratkaisun teossa�?�, perustelee Markku Hyvärinen Suomen Talokeskus Oy:stä.
Turvajärjestelmä valmistuu loka-marraskuussa. Kulunvalvontajärjestelmä kattaa noin 150 ovea ja jopa noin 100 valvontakameraa.
Kameravalvontajärjestelmä toteutetaan niin kutsutuilla hybriditallentimilla. Hybriditallennin mahdollistaa analogisten kameroiden ja verkkopohjaisten IP-kameroiden liittämisen järjestelmään. Järjestelmässä on myös esineen tunnistusohjelma, joka hälyttää, kun esinettä siirretään tai se jätetään kameran valvonta-alueelle. Turvajärjestelmien tiedonsiirto kiinteistöjen välillä ja alueen mastoihin tulevien kameroiden kaapelointi toteutetaan kuitukaapelilla.

Lue lisää

Katso kaikki