Are ostaa Lujapalvelujen kunnossapito- ja korjausrakentamisen palvelut

Liiketoimintakaupalla Are Oy vahvistaa valtakunnallista palvelutarjontaansa, Lujapalvelut puolestaan keskittyy uuden strategiansa mukaisesti ydinliiketoimintaansa, kiinteistönhoitoon, siivoukseen ja toimitilapalveluihin. Lujapalvelujen 116 liiketoiminnan piiriin kuuluvaa henkilöä siirtyvät Aren palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Liiketoimintakauppa solmittiin 13.2.2008.
Arelle sopimus on jatkumoa vuoden 2007 aikana tehdyille yrityksen korjausrakentamisen palveluja vahvistaville yritys- ja liiketoimintakaupoille. Asiakkaat saavatkin Arelta kaikki talotekniset palvelut kiinteistön koko elinkaaren ajaksi; yritys voi entistä laajemmin tarjota asiakkailleen mm. kiinteistön käyttäjälähtöiseen kehittämiseen, kunnostamiseen ja energiatehokkuuteen liittyviä palveluja.
”Sopimuksen myötä Are ottaa asemansa myös korjausrakentamisen osalta valtakunnallisena palveluntarjoajana. Asiakkaamme voivat luottaa kattavien korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvien palvelujemme kehittämiseen ja vakiintumiseen talotekniikkaurakointi- ja kiinteistöpalvelujen rinnalla”, sanoo Are Oy:n toimitusjohtaja Aki Puska.

Liiketoimintakaupan piiriin kuuluvia korjausrakentamisen ja kunnossapidon palveluita Lujapalvelut on tarjonnut erityisesti Oulun ja Kuopion talousalueilla, vähäisessä määrin myös pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

”Lujapalvelut jatkaa kiinteistönhoito-, siivous- ja toimitilapalvelujen tarjoajana kaikilla entisillä toimintapaikkakunnillaan tavoitteenaan edelleen laajentua näissä liiketoiminnoissa”, Lujapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mauri Suuperko kertoo. ”Tulemme tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä Aren kanssa, koska strategiaamme kuuluu myös yrityksemme palvelutarjooman laajentaminen kumppanien kanssa, jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman kilpailukykyisesti ja tehokkaasti”, lisää Mauri Suuperko.
Tekemällään kaupalla Are kaksinkertaistaa korjausrakentamisen volyyminsa, kun ostetun liiketoiminnan liikevaihto on vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa. Aren korjausrakentamisen tavoitteena on noin 40 miljoonan euron vuosiliikevaihto vuoteen 2010 mennessä.

Areen siirtyvissä kunnossapito- ja korjausrakentamisen tehtävissä työskentelee ammattitaitoisia ja motivoituneita henkilöitä, jotka vahvistavat Aren korjausrakentamisen erikoisosaamista. Kaikki liiketoiminnan piiriin kuuluvat 116 henkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä Are Oy:n palvelukseen. Johtaja Samuli Liuska siirtyy liiketoimintakaupan mukana Areen yksiköstä vastaavaksi johtajaksi.

Lue lisää

Katso kaikki