Are kehittää rakennusalan yleistä koulutusta

Are Oy:ssä käytettiin tammi-huhtikuun aikana yhteensä 645 henkilötyöpäivää Aren järjestämiin koulutuksiin. Koulutusohjelmia on parhaillaankin menossa useita, mm. sähköyliasentajan erikoisammattitutkintoon johtava koulutusohjelma, johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävä valmennusohjelma, sprinkleriasentajan koulutusohjelma, joka tähtää talotekniikan perustutkintoon sekä rakennustuotannon ammattitutkintoon johtava työnjohdollinen koulutusohjelma. Vuonna 2007 noin 30 arelaista opiskeli oppisopimuksella perustutkintoon, noin 50 ammattitutkintoon ja noin 50 erikoisammattitutkintoon.
Alkuvuoden aikana on juhlittu putkiasentajan, ilmastointiasentajan, kiinteistönhoitajan ja ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkintoryhmien sekä putki- ja ilmastointiasentajan erikoisammattitutkintoryhmien päättäjäisiä. Näihin koulutusohjelmiin osallistui vuonna 2006-2008 kaiken kaikkiaan 44 arelaista.
Opetusministeriö luovutti Arelle vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon. �?�Are on järjestänyt oppisopimuskoulutusta vuodesta 1995. Viime vuosina koulutuksiin on osallistunut 110-165 henkilöä�?�, HR-kehityspäällikkö Corinna Vahtera Aresta kertoo.

Are kehittää tutkintojen perusteita

Opetusministeriön laatupalkintoa Arelle ehdotti Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, joka lausunnossaan totesi: �?�Are on sopivasti rytmittäen kouluttanut isoja ryhmiä eri ammattialoille ja ollut mukana kehittämässä lukuisten tutkintojen perusteita. Aren panostus henkilöstön ja yrityksen kehittämiseen on ollut pitkäjänteistä, systemaattista ja vastuullista.�?�

Palkitsemisperusteissa kerrottiin, että Are kantaa sekä työllistymisvastuuta että huolta alan yhteisestä koulutuksesta. Myös työpaikkaa vaihtaneet ovat voineet jatkaa koulutuksessa. Opetushallituksen arviointiryhmä kiersi arvioimassa osanottajat.

�?�Ajatuksemme on, että vahvistamme myös koko alan ammattitaitoa. Are vakiinnutti asemaansa koko toimialan kehittäjänä ottamalla uudet näyttötutkinnot mukaan yhtiön koulutustoimintaan. Koulutusohjelmat tukevat Aren pyrkimyksiä turvata työvoiman saatavuus. Osa kurssipaikoista on täytetty uusrekrytoinnin kautta�?�, toimitusjohtaja Aki Puska Aresta toteaa.

Suomen ensimmäiset erikoisosaajat

Viime vuoden aikana arelaisten joukosta valmistuivat Suomen kaksi ensimmäistä putkiasentajan erikoisammattitutkinnon suorittanutta sekä ensimmäiset kaksi ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinnon suorittajaa.

Corinna Vahtera näkee pitkäjänteisen koulutuksen Aren vahvuutena työvoimamarkkinoilla: �?�Rekrytointia oppisopimuksella lisättiin Aressa vuoden 2007 aikana ja yhtiössä aloitti oppisopimuspohjaisesti 25 uutta arelaista. Uskon rekrytoivan oppisopimuskoulutuksen osuuden kasvavan edelleen.�?�

�?�Mm. syksyllä 2007 Are käynnistimme uuden sprinkleriasentajan koulutusohjelman, sillä työntekijöistä on tällä alalla pulaa.” Tämä talotekniikan perustutkintoon valmistava koulutus houkutteli lähes sata hakijaa. Uudesta koulutusohjelmasta saatuja kokemuksia hyödynnetään myös uudistettaessa valtakunnallisen perustutkinnon sisältöä.

Pitkiä koulutusohjelmia opiskeli 148 henkilöä

Pitkiä, yli kahdeksan kuukautta kestäviä koulutusohjelmia toteutettiin viime vuoden aikana yhteensä 12 ja niissä opiskeli 148 arelaista. Ammattitutkintoja suoritettiin sekä Aren putkiasentajan, ilmastointiasentajan että kiinteistönhoitajan koulutusohjelmissa ja tekniikan erikoisammattitutkintoon johtavaa projektipäällikkökoulutusta jatkettiin.

Syksyllä 2007 aloitti opiskelunsa sähköyliasentajan erikoisammattitutkintoon valmistuva ryhmä, johon valittiin 50 hakijan joukosta puolet. Aren lyhytkestoisiin koulutuksiin käytettiin vuoden 2007 aikana lähes 700 henkilötyöpäivää.

Aren malli

Aren oppisopimuskoulutus on ammatillinen näyttötutkinto ja sen kesto on 1,5-2 vuotta. Koulutuksen tavoitteena on ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Koulutus sisältää sekä lähipäivä että työssäoppimista. Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja osittain työaikana. Osaaminen osoitetaan näyttökokeissa. Kaikkiaan 255 arelaista on suorittanut näin ammatti- tai erikoisammattitutkinnon Aressa. Kouluttajina ovat toimineet AEL, Amiedu ja Edupoli.

Lue lisää

Katso kaikki